Compartimentul Relaţii Internaţionale


Domeniul de studii

Relații internaționale și studii europene

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • traduceri;
 • suport echipă gestionare Grant Erasmus + “Dialog Structurat cu tinerii”;
 • suport echipă în vederea pregătirii Președinției României a Consiliului Uniunii Europene 2019;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2, Franceză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): avansat

Descriere

 • elaborează calendarul de relații internaționale în domeniu și îl supune spre aprobare ministrului;
 • fundamentează, și transmite spre avizare Direcției Economice și Resurse Umane proiectul de buget aferent calendarului de relații internaționale;
 • întocmește programele vizitelor oficiale în România ale delegaliilor străine invitate de minister la nivel de ministru, secretari de stat și subsecretari de stat, precum și documentația aferentă și supune spre aprobare ministrului;
 • pregătește documentația necesară privind participarea la acțiunile incluse în calendar, pe care o supune spre aprobare ministrului;
 • formulează propunerile, aprobate de către Ministerul Tineretului și Sportului, către Ministerul Afacerilor Externe, privind includerea în acordurile interguvernamentale a unor prevederi privind colaborarea in domeniu;
 • asigură legătura și corespondența cu Ministerul Afacerilor Externe, cu alte ministere și cu misiunile diplomatice ale României din alte țări sau ale altor țări în România, cu aprobarea ministrului, inclusiv în ceea ce privește deplasarea delegațiilor oficiale române la evenimentele și competițiile internaționale;
 • asigură relația cu instituțiile abilitate ale statului în legătură cu documentele diplomatice, consulare etc;
 • gestionează evidența relațiilor și frecvența raporturilor externe pe țări;
 • promovează, și facilitează, relațiile de colaborare și parteneriat între structurile de și pentru tineret din țară și din străinătate;
 • elaborează propuneri privind strategia de dezvoltare a relațiilor internaționale în domeniul tineretului, de cooperare cu structurile din domeniul tineretului de aliniere la strategiile și politicile de tineret din Uniunea Europeană, Consiliul Europei și O.N.U., în colaborare cu direcțiile de specialitate;

Ministerul Tineretului și Sportului

 • Locuri disponibile:8 locuri
 • Pagina web oficială: http://mts.ro/
 • Localizare: