Direcția Măsuri de Piață, Comerț Exterior - Serviciul Comerț Exterior și Promovare Produse Agricole


Domeniul de studii

Biotehnologii Cibernetică și statistică Economie Economie și afaceri internaționale Horticultură Informatică economică Ingineria produselor alimentare Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Marketing Relații internaționale și studii europene Zootehnie

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • însușirea legislației europene și naționale privind implementarea măsurii acțiuni de informare și promovare pentru produse agricole pe piața internă și în țări terțe și a măsurii de promovare a vinurilor în cadrul Programului Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol;
 • verificarea în vederea aprobării, a materialelor de informare și promovare realizate în cadrul  programelor în derulare;
 • verificarea termenelor și a perioadelor de valabilitate a garanțiilor aferente avansurilor solicitate în cadrul măsurii de promovare a vinurilor;
 • elaborarea de articole pentru presa de specialitate și participarea la acțiunile de informare a potențialilor beneficiari, privind implementarea și rezultatele măsurilor de promovare;
 • verificarea cererilor de plată și a documentelor justificative în vederea autorizării la plată a sumelor eligibile aferente programelor în derulare;

Condițiile specifice pentru selecție

Limbi străine necesare și nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel A1, Franceză nivel A1

Competențe digitale necesare și nivelul (începător/intermediar/avansat): începător

Descriere

 • implementarea legislației specifice și gestionarea fondurilor aferente măsurilor de promovare a produselor agricole și a măsurii de promovare a vinurilor, prin asigurarea implementării acțiunilor de informare și promovare a produselor agricole pe piața internă și pe piețele țărilor terțe din programele derulate;
 • acordarea licențelor de import /export necesare schimburilor comerciale cu țări terțe, conform regulamentelor europene specifice Politicii Agricole Comune;
 • determinarea cuantumului  și termenului de valabilitate aferente garanției necesare fiecărei licențe/program de promovare a produselor agricole sau a vinurilor, după caz și colaborare cu Direcția Economică pentru gestionarea acestor garanții, în funcție de gradul de îndeplinire a obligațiilor ce decurg din licențe/programe, autorizând, după caz, sumele din garanții de restituit sau reținut;
 • realizarea raportărilor/notificărilor către Comisia Europeană specifice măsurilor de promovare și schimburilor comerciale cu tări terțe și colaborare interinstituțională permanentă cu autoritățile competente din România (MADR, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat prin birourile economice externe din țările în care se pun în aplicare programe multianuale de informare și promovare, Direcția Generală a Vămilor, ANSVSA,) și cu Comisia Europeană, astfel încât măsurile gestionate să se realizeze conform legislației în vigoare;
 • organizare de reuniuni de informare a potențialilor beneficiari ai măsurilor gestionate, urmare schimbărilor legislative intervenite și adoptarea de către Unuinea Europeană a unei noi politici de promovare a produselor agricole pe piața internă și în țări terțe, elaborare de materiale de informare publică, furnizare de informații pentru articole care să fie publicate în presa de specialitate, referitoare la măsurile gestionate, participare la manifestări publice pe teme de agricultură, în scopul creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene și după caz, naționale alocate;
 • implicarea în proiectele legislative pentru noua Politică Agricolă Comună și pentru asigurarea condițiilor necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice și atingerii obiectivelor stabilite;

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură