Agenția Națională pentru Romi


Domeniul de studii

Drept Sociologie

Numarul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

  • participare la reuniuni de lucru în scopul elaborării de politici publice față de romi;
  • organizare de reuniuni de lucru;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel A1
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): avansat

Descriere

  • se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Primului-Ministru, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatul General al Guvernului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2004, aprobată prin Legea nr.7/2005, ale Hotărârii Guvernului nr.1703/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu  prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017;
  • agenția Națională pentru Romi este instituția de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului Romaniei, care are rolul de a elabora politica și strategia Guvernului în domeniul protecției drepturilor minorității romilor și de a aplica, coordona, monitoriza și evalua măsurile din domeniile sectoriale de intervenție socială, cuprinse în Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome;
  • agentia Națională pentru Romi îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate;
  • misiunea ANR este reprezentarea romilor la nivel instituțional, promovarea respectului pentru valorile democratice și apărarea drepturilor fundamentale în vederea accelerării       procesului de incluziune socială a cetățenilor români aparținând minorității rome;
  • agenția Națională pentru Romi organizează, implementează, monitorizează și evaluează acțiuni, proiecte și programe proprii în parteneriat cu autorități ale administrației publice centrale și locale și cu organizații neguvernamentale din fonduri alocate prin bugetul de stat și prin finanțări externe, în scopul incluziunii minorității romilor;
  • în subordinea Agenției Naționale pentru Romi funcționează Centrul Național de Cultură a Romilor „Romano Kher”, instituție publică, cu personalitate juridică, al cărui personal și patrimoniu au fost preluate integral, prin Legea nr.318/2013;

Agenția Națională pentru Romi