Direcţia brevete de invenţie - Examinator de stat de specialitate în domeniul brevetelor de invenție


Domeniul de studii

Inginerie și management

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • analiza soluției tehnice supuse brevetării;
 • cercetarea documentară în stadiul relevant al tehnicii;
 • verificarea îndeplinirii condițiilor de brevetabilitate;
 • însuşirea noțiunilor de bază referitoare la legislația în domeniu;
 • efectuarea cercetarilor documentare conform clasificării internaționale;
 • întocmirea unor notificări în conformitate cu prevederile legale;
 • prezența zilnica pe toata perioada actiunii;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): avansat

Descriere

 • Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu autoritate unică pe teritoriul României în domeniul asigurării protecției proprietății industriale, în conformitate cu legislația națională și cu prevederile convențiilor și tratatelor internaționale la care țara noastră este parte.
 • în mod concret, OSIM este abilitat, prin legi organice, să acorde titluri de protecție în domeniul proprietății industriale (brevete de invenție, certificate de model de utilitate, certificate de înregistrare mărci, indicații geografice, desene și modele), valabile pe teritoriul României, și să recunoască efectele brevetelor europene pentru care s-a solicitat, în baza convențiilor și tratatelor internaționale, protecție și în țara noastră;
 • acordarea unor titluri de proprietate industrială puternice, care să stimuleze inovarea și competitivitatea în economie, este, în esență, misiunea oficiului;
 • analiza soluției tehnice supuse brevetării;
 • cercetarea documentară în stadiul relevant al tehnicii;
 • verificarea îndeplinirii condițiilor de brevetabilitate;

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci