Cabinet Ministru pentru Relaţia cu Parlamentul


Domeniul de studii

Drept

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • ajută la întocmirea materialelor (analize, sinteze, rapoarte, note etc.), pe baza examinării surselor de informare din minister sau din afara acestuia, necesare secretarului de stat;
  • ajută la redactarea, pe calculator sau alte mijloace tehnice, a lucrărilor cabinetului secretarului de stat şi ţine evidenţa acestora;
  • ajută la soluţionarea şi păstrarea evidenţei memoriilor, petiţiilor şi a altor documente trimise pe adresa cabinetului conform prevederilor legale în vigoare;
  • ajută la executarea altor îndatoriri specifice activităţii de cabinet;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel C2
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): avansat

Descriere

  • asigurarea și coordonarea realizării activităților în cadrul raporturilor constituționale dintre Guvern și Parlament;

Ministerul pentru Relația cu Parlamentul