Direcţia Analize de Impact şi Prognoze Sectoriale - Compartimentul Analize de Impact


Domeniul de studii

Economie

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • participă la constituirea/actualizarea de baze de date în domeniu;
  • participă la elaborarea lucrărilor de analiză realizate în cadrul direcției;
  • participă la efectuarea de traduceri din publicații străine de specialitate;
  • participă la elaborarea și actualizarea documentelor programatice pe care România trebuie să le pregătească în calitate de stat membru al UE;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel A1
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): începător

Descriere

  • elaborarea de analize de impact ex-ante și evaluări ex-post în procesul de formulare a politicilor publice în domeniul economic;
  • elaborarea de studii de caz pe baza analizelor și prognozelor sectoriale;
  • elaborarea de studii, analize, scenarii privind evoluția activității din domeniul industriei, energiei, agriculturii, transportului, comerțului și tehnologiei informației;

Comisia Naţională de Prognoză