Compartimentul Comunicare şi Tehnologia Informaţiei


Domeniul de studii

Științe ale comunicării

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participare la elaborarea comunicărilor din oficiu a informaţiilor de interes public;
 • participare la înregistrarea și elaborarea răspunsurilor la petiţii;
 • participare la organizarea periodică a conferinţelor de presă pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public;
 • participare la activități de aprovizionare a site-ului instituției cu informații despre activitatea ministerului și informații de interes pentru tineri;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): avansat

Descriere

 • comunică din oficiu informații de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 / 2001, cu modificările și completările ulterioare;
 • publică și actualizează anual un buletin informativ;
 • primește și înregistrează petițiile sosite pe adresa Ministerului Tineretului și Sportului și expediază răspunsurile către petiționari;;
 • primește din partea direcțiilor de specialitate ale M.T.S. răspunsurile la petiții deja avizate de către demnitarul care are în coordonare activitatea direcției de resort și întocmește răspunsul final, aprobat de către ministrul tineretului și sportului, pe baza documentelor primite de la direcțiile de resort;
 • redirecționează în termen de cinci zile, petițiile greșit îndreptate, către autoritățile sau instituțiile publice în ale căror atribuții intră rezolvarea problemelor semnalate în petiție și înștiințează petiționarul cu privire la acest aspect;
 • informațiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat, sau cel mult în 24 de ore;
 • organizează periodic, de regulă o dată pe lună, conferințe de presă pentru aducerea la cunoștință a informațiilor de interes public;
 • persoanele cu responsabilități în domeniul comunicare sunt obligate să întocmească și să facă public un raport anual privind transparența decizională, conform prevederilor Legii nr. 52 / 2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • persoanele cu responsabilități în domeniul comunicare au obligația de a publica pe site — ul instituției informații privind posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului;

Ministerul Tineretului și Sportului

 • Locuri disponibile:8 locuri
 • Pagina web oficială: http://mts.ro/
 • Localizare: