Direcţia Generală de Politici, Analiză și Cercetare în domeniul Finanțelor Publice


Domeniul de studii

Cibernetică și statistică Economie Economie și afaceri internaționale Finanțe

Numarul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

  • realizarea de studii economice, colectare și prelucrare date, contribuția la elaborarea notelor adreselor și punctajelor întocmite de direcție, punerea în practică a cunoștințelor teoretice în scopuri adecvate prerogativelor direcției;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar
    • Baze de date: Eurostat, INS

Descriere

  • estimarea veniturilor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului fondului național unic de sănătate, bugetului asigurărilor de șomaj și veniturilor proprii ale bugetelor locale, analize periodice privind evoluțiile principalilor indicatori macroeconomici, soluționarea solicitărilor (interpelări/întrebări/adrese) provenite din cadrul MFP sau din exterior conform domeniului de activitate, analize a impactului principalelor inițiative și politici fiscal-bugetare și a altor modificări legislative cu impact economic major, coordonarea realizării Programului de convergență al României, participarea la fundamentarea poziției României la grupurile de lucru stabilite la nivel intern și internațional;

Ministerul Finanțelor Publice