Secretar General - Ioana-Andreea Lambru


Domeniul de studii

Drept Științe ale comunicării

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • documentarea și formularea, la cererea Secretarului General al Guvernului, a studiilor, rapoartelor corespunzătoare pregătirii profesionale;
 • elaborarea de puncte de vedere privind diferite problematici, la cererea Secretarului General al Guvernului și/sau la cererea cabinetului demnitarului;
 • participarea la întâlniri la solicitarea demnitarului;
 • obligativitatea de a păstra confidențialitatea datelor și a informațiilor la care are acces;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar
  • capacitate de a lucra în echipă
  • aptitudini de comunicare avansate
  • capacitate de identificare, analizare și tratare a riscurilor
  • flexibilitate în gândire
  • capacitate de analiză și sinteză
  • corectitudine, responsabilitate și perseverență în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu

Descriere

 • derularea operațiunilor tehnice și de strategie aferente actelor de guvernare;
 • rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice și tehnice ale activității Guvernului și a prim-ministrului;
 • reprezentarea Guvernului și a prim-ministrului în fața instanțelor judecătorești;
 • asigură continuitatea derulării operațiunilor tehnice aferente actelor de guvernare;

Guvernul României