Unitatea pentru Pregătirea Președinției Consiliului UE 2019 - Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene


Domeniul de studii

Drept Economie Științe administrative Științe politice

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • acordă sprijin în organizarea și derularea activităților angajaților direcției;
 • efectuează activități uzuale de birou (copii xerox, arhivare documente, centralizare date, etc.);
 • comunicarea cu organizațiile neguvernamentale și cu alte instituții;
 • colectează, analizează și sintetizează informații referitoare la PRES RO și la principalele activități ale direcției;
 • participă la acțiunile organizate în cadrul MAE, conform calendarului de acțiuni;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2 , franceza constituie un avantaj
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): avansat

Descriere

 • centralizarea și furnizarea de documente, rapoarte, statistici, date tehnice și financiare inclusiv în legătură cu problemele care pot apărea în implementarea planului de acțiuni;
 • întocmirea fundamentărilor bugetare aferente activităților, inclusiv necesitatea achiziționării de servicii, bunuri sau lucrări;
 • identificarea locațiilor pentru organizarea reuniunilor prin realizarea de analize și studii/vizite de documentare;
 • redactarea caietelor de sarcini pentru contractarea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor necesare;
 • monitorizarea în timp, a progresului atins față de obiectivele propuse și redactarea de rapoarte de progres trimestriale care să evidențieze acțiunile rămase de implementat;

Ministerul Afacerilor Externe