Direcţia Modelare şi Prognoze Regionale - Compartimentul de Modelare


Domeniul de studii

Economie

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • participă la constituirea/actualizarea de baze de date;
  • participă la elaborarea lucrărilor de analiză realizate în cadrul direcției;
  • participă la efectuarea de traduceri din publicații străine de specialitate;
  • participă la elaborarea și actualizarea documentelor programatice pe care România trebuie să le pregătească în calitate de stat membru al UE;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare și nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel A1
  • Competențe digitale necesare și nivelul (începător/intermediar/avansat): intermediar

Descriere

  • realizează analize ex-ante privind impactul fondurilor structurale asupra creșterii economice și asupra forței de muncă;
  • studiază publicațiile interne din alte țări și ale organismelor internaționale în vederea creării unei baze de documentare pentru comparații;
  • realizează analize și scenarii privind evoluția economiei reale;

Comisia Naţională de Prognoză