Direcția Secretariat General - Serviciul Relații cu Publicul


Domeniul de studii

Psihologie Științe administrative Științe ale comunicării

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • primirea și înregistrarea petițiile cetățenilor;
 • analizarea conținutului petițiilor și formularea propunerilor pentru îndrumarea acestora;
 • întocmirea notelor de prezentare și proiectelor de răspunsuri către petenți și alte instituții;
 • organizarea și participarea la audiențele acordate de conducerea ministerului;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 • primirea și înregistrarea petițiilor cetățenilor, ale organizațiilor neguvernamentale și ale instituțiilor, din țară și străinătate;
 • analizarea problematicii petițiilor și formularea propunerilor de soluționare;
 • formularea și comunicarea răspunsurilor către petenți;
 • primirea și consilierea cetățenilor și monitorizarea activității de rezolvare a problemelor ridicate;
 • organizarea primirii în audiență a cetățenilor la conducerea Ministerului Afacerilor Interne;

Ministerul Afacerilor Interne