Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene


Domeniul de studii

Relații internaționale și studii europene Științe ale comunicării Științe politice

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • acordă sprijin Ministerului Educației Naționale și instituțiilor de învățământ superior pentru atragerea unui număr cât mai mare de studenți străini care să se înscrie la cursuri în România;
  • participă la procesarea dosarelor pentru bursierii statului român;
  • întocmește dosare de înmatriculare la studii preuniversitare, universitare și postuniversitare;
  • participă la elaborarea de raportări statistice, material necesare pentru modificări sau inițiative legislative, efectuarea de schimburi de informații cu Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile de învățământ din România;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel C2, Franceză nivel B2
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): avansat

Descriere

  • reprezentarea intereselor României, în domeniul propriu de competență, în cadrul organizațiilor internaționale, europene, regionale și subregionale, precum și în structurile interguvernamentale și cele constituite la nivel bilateral;
  • elaborarea de proiecte privind colaborarea bilaterală, în domeniul propriu de competență, între România și statele membre ale Uniunii Europene, cele ale Spațiului Economic European și statele terțe;
  • promovarea mobilității elevilor, studenților și cadrelor didactice în spațiul european și extra european;

Ministerul Educației Naţionale