Direcția de Proiectare și Consultanță în Construcții - Birou construcții, specialitatea rezistență


Domeniul de studii

Inginerie civilă și instalații

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • culegere de date de pe teren în vederea elaborării documentaţiilor tehnico – economice;
 • măsurători pe teren și întocmirea planurilor folosind programele CAD pentru construcţii relevate;
 • desenare prin ridicare la scară – dacă este cazul – după schiţe puse la dispoziţie;
 • participarea la întocmirea proiectelor pentru specialitatea structură - calcule dimensionare structură, întocmire planuri, memorii, antemăsurători pentru cantităţile de lucrări, multiplicarea documentelor la nivelul biroului;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel A2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/intermediar/avansat): intermediar
  • autoCAD - nivel avansat
  • programe de calcul structură - nivel intermediar

Descriere

 • elaborează documentaţii tehnico – economice la toate fazele de proiectare pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la construcţii ale M.A.I.;
 • acordă asistenţă tehnică pe şantiere în faza de execuţie a proiectelor realizate în cadrul structurii;
 • elaborează la solicitarea unităţilor, pe baza notelor conceptuale şi a temelor de proiectare puse la dispoziţie de către acestea, studii de fezabilitate, respectiv documentaţii de intervenţie pentru lucrări de investiţii, pe care apoi le susţine în şedinţele Consiliului Tehnico – Economic al Ministerul Afacerilor Interne;

Ministerul Afacerilor Interne