Direcția Migrație


Domeniul de studii

Asistență socială

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • responsabilitățile sunt stabilite de personalul Inspectoratului General pentru Imigrări;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare și nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B1
 • Competențe digitale necesare și nivelul (începător/intermediar/avansat): începător

Descriere

 • Direcția Migrație este structura din cadrul IGI care gestionează admisia, reglementarea și îndepărtarea străinilor din România, precum și înregistrarea rezidenței cu o durată mai mare de 3 luni, precum și soluționarea cererilor de acordare a dreptului de rezidență permanentă pentru cetățenii UE/Spațiului Economic European (UE/SEE), cetățenii Confederației Elvețiene și pentru membrii de familie ai acestora;
 • emite avizul, potrivit legii, la cererile de viză și cererile de eliberare a permisului de mic trafic de frontieră transmise de misiunile diplomatice, oficiile consulare și CNV;
 • coordonează și controlează activitățile de eliberare a avizelor de angajare/detașare străinilor pe teritoriul României, desfășurate la nivelul structurilor teritoriale pentru imigrări;
 • coordonează și controlează activitatea de prelungire a dreptului de ședere temporară și de acordare a dreptului de ședere pe termen lung pe teritoriul României, desfășurate la nivelul structurilor teritoriale pentru imigrări;
 • coordonează și controlează activitatea de înregistrare/acordare a rezidenței permanente a cetățenilor UE/SEE/Confederației Elvețiene pe teritoriul României, desfășurată la nivelul structurilor teritoriale pentru imigrări;
 • coordonează și controlează activitățile specifice desfășurate la nivelul structurilor teritoriale pentru imigrări pentru desfășurarea alegerilor pentru administrația publică locală și pentru Parlamentul European;
 • coordonează și controlează activitățile specifice privind combaterea șederii ilegale a străinilor și a muncii nedeclarate a acestora pe teritoriul României;
 • coordonează și controlează activitățile specifice privind aplicarea măsurilor restrictive luate împotriva străinilor, precum și a celor de limitare/restrângere a dreptului de rezidență al cetățenilor UE, SEE și ai Confederației Elvețiene și al membrilor de familie ai acestora;
 • face propuneri de luare în custodie publică a străinilor, care nu pot fi îndepărtați sub escortă în termen de 24 de ore, precum și pentru prelungirea duratei acesteia, în cazurile străinilor care nu au putut fi îndepărtați sub escortă în termen de 30 de zile de la măsura custodiei publice dispuse împotriva acestora;
 • gestionează și coordonează activitățile desfășurate pe linia introducerii, cazării, scoaterii și transferului între centrele de cazare, a străinilor luați în custodie publică;

Inspectoratul General pentru Imigrări