Direcția de Proiectare și Consultanță în Construcții - Serviciul măsurători cadastrale și arhivă


Domeniul de studii

Inginerie geodezică

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • executare de măsurători cu ajutorul instrumentelor topografice;
  • prelucrare date culese din teren cu ajutorul tehnicii de calcul din dotare și aplicațiilor informațiilor din dotare;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel A2
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/intermediar/avansat): intermediar
    • autoCAD - intermediar

Descriere

  • întocmirea de documentații cadastrale;
  • executarea măsurătorilor în teren la imobilele din patrimoniul M.A.I. în vederea înscrierii acestora în cartea funciară;

Ministerul Afacerilor Interne