Serviciul Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Protecția Mediului


Domeniul de studii

Drept Urbanism Calculatoare și tehnologia informației Arhitectură

Numarul de locuri ale postului disponibil

3

Activitățile stagiarilor

 • analiza documentațiilor pentru emiterea avizelor M.A.I. (PUG,PUZ, autorizații de construire);
 • analiza documentațiilor pentru emiterea certificatelor de urbanism;
 • analiza documentațiilor pentru emiterea autorizațiilor de construire;
 • analiza documentațiilor privind notificările formulate în baza Legii 10/2001;
 • analiza documentațiilor privind procesele civile aflate pe rolul instanțelor ce au ca obiect restituirea unor imobile;
 • actualizarea și adaptarea ordinelor și instrucțiunilor MAI de resort;
 • analiza fluxurilor de documente specifice și automatizarea acestora;
 • structurarea unor platforme informatice pentru scăderea timpilor de întocmire a documentațiilor urbanistice specifice;
 • consolidarea bazei de date a patrimoniului imobiliar;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 • organizarea unitară a evidenței de cadastru;
 • gestionarea bazei de date pentru întreg patrimoniul imobiliar al M.A.I.;
 • emiterea de certificate de urbanism și autorizații de construire;

Ministerul Afacerilor Interne