Direcţia Analiza Pieţei Muncii, Programe de Ocupare şi de Formare Profesională a Forţei de Muncă - Compartiment Formare Profesională


Domeniul de studii

Asistență socială

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • monitorizează activitatea de formare profesională a persoanelor în cautarea unui loc de muncă, in raport cu indicatorii de performanță stabiliți la nivel național/teritorial după caz;
 • colaborează în parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat implicate în activitatea de formare profesională;
 • formulează puncte de vedere cu privire la implicațiile pe care actele normative, care urmează a fi promovate, le au pe piața muncii;
 • colaborează cu ministerele și instituțiile de specialitate în vederea culegerii de date primare si prelucrării acestora pentru evaluarea impactului măsurilor de stimulare a formării profesionale cuprinse în documentele programatice ale UE (PND, Strategia pe termen scurt și mediu pentru formarea profesională continua, 2005-2010);
 • monitorizează și întocmește rapoarte privind măsurile de formare profesională a forței de muncă prevazute în documentele programatice ale UE (PND, Strategia pe termen scurt si mediu pentru formare profesională continuă, 2005-2010), după caz;
 • culege și prelucrează date primare în vederea elaborării materialelor necesare intocmirii strategiilor, politicilor și programelor naționale privind formarea profesională a forței de muncă (cu finanțare externă sau internă), formarea profesională a șomerilor, combaterea marginalizării și promovării egalității de șanse pe piața muncii;
 • analizează și întocmește răspunsuri, pe domeniul de activitate al formării profesionale a forței de muncă, la interpelările formulate de Parlamentul României sau de instituțiile superioare ale statului, precum și la scrisorile adresate de persoane fizice și juridice;
 • participă la elaborarea de rapoarte și analize solicitate de conducerea Agenției;
 • participă, după caz, la elaborarea diverselor documente privind formarea profesională a adulților (Registrul Național al Calificărilor etc);
 • participă la elaborarea de metodologii, norme, regulamente privind desfășurarea activitații de formare profesională și, după caz, poate colabora cu personalul specializat din cadrul agențiilor de ocupare a forței de muncă;
 • participă la monitorizarea și centralizarea activității de întocmire a Planului de formare profesională pentru centrele regionale, ca parte a planului național de formare profesională;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 

 • implementarea proiectului de înființare a centrelor regionale de formare profesională și reabilitare a centrelor proprii;
 • monitorizarea activității de formare profesională a centrelor de formare;

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă