Direcția Pregătire Ședințe ale Guvernului - Serviciul Pregătire Ședințe ale Guvernului


Domeniul de studii

Drept Relații internaționale și studii europene Științe administrative Științe politice

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

  • asigură pregătirea ședințelor de Guvern prin îndeplinirea etapelor pregătitoare realizării acestui obiectiv;
  • participă la reuniunile de lucru prealabile în vederea pregătirii ședințelor Guvernului, organizate de Secretariatul General al Guvernului cu reprezentanți, la nivel de secretar de stat sau secretar general și/sau directori de cabinet ai ministerelor și ai celorlalte instituții și autorități publice inițiatoare și avizatoare;

Condițiile specifice pentru selecție

  • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
  • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

  • realizează activitățile necesare pentru pregătirea și organizarea reuniunilor de lucru pregătitoare ședinței Guvernului, precum și ale ședințelor Guvernului, conform responsabilităților rezultate din procedurile adoptate la nivelul Guvernului, privind elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării;

Guvernul României