Managementul Bazelor de Date


Domeniul de studii

Calculatoare și tehnologia informației

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • monitorizează implementările în sistemul informatic integrat al ANOFM;
 • asimilează cunoștințe necesare implementării sistemului informatic al ANOFM;
 • colaborează cu direcțiile de specialitate din ANOFM pentru interogări ale bazelor de date și obținerea de rapoarte, situații la cerere din baza de date;
 • urmărește implementarea în județe a modificărilor sistemului informatic integrat al ANOFM;
 • participă la activități de analiză de sistem și proiectare, în vederea implementării unor soluții informatice noi în sistemul ANOFM;
 • participă la implementarea unor proiecte în legătură cu activitatea ANOFM, la nivel național și internațional;
 • participă activ la testarea și documentarea aplicațiilor care sunt create în cadrul proiectelor din fonduri europene și certifică conformitatea documentației;
 • asigură sustenabilitatea proiectelor prin implicarea în administrarea aplicațiilor care sunt create în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene și predate către ANOFM, conform cunoștințelor deținute;
 • asgură funcționalitatea tuturor aplicațiilor ANOFM;
 • participă la implementarea proiectului EESSI (Schimbul Electronic de Informații în Domeniul Securității Sociale) la nivelul ANOFM;
 • participă la elaborarea normelor interne privind protecția informațiilor clasificate potrivit legii;
 • își însușește cunoștințe noi din domeniul informaticii prin participarea la cursuri de specializare, seminarii, simpozioane, prezentări, studiu individual (cărți, reviste Internet);
 • ia toate măsurile pentru asigurarea calității lucrărilor în care este implicat și de care răspunde;
 • respectă politicile și procedurile interne (conform Regulamentului Intern) referitoare la bunurile instituției;
 • utilizează resursele existente exclusiv în interesul instituției.

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 

 • întreținerea și exploatarea aplicațiilor;
 • analiza sistemului și proiectării în vederea implementării unor soluții informatice noi;
 • administrarea, testarea, documentarea și certificarea conformității documentației aplicațiilor create în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene;
 • asigurarea funcționalității tuturor aplicațiilor ANOFM.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă