Direcția Resurse Umane


Domeniul de studii

Drept Management Psihologie Științe administrative

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • elaborare politici și strategii de resurse umane;
 • elaborare, și după caz actualizare, metodologii și proceduri în domeniul resurselor umane care implică Sistemul de management al calității ISO 9001;
 • elaborare proceduri în vederea contractării de servicii de consultanță pentru sprijinirea activităților de management al resurselor umane ale Ministerului Justiției;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel C1, Franceză nivel C1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): avansat

Descriere

 • recrutarea, selectarea, încadrarea și promovarea angajaților;
 • gestionarea dosarului personal al angajaților;
 • salarizarea personalului propriu, a judecătorilor din cadrul instanțelor judiciare, precum și a celui din conducerea unităților subordonate;
 • evaluarea posturilor și a personalului;
 • perfecționarea și dezvoltarea carierei personalului;
 • comunicarea cu mediul intern și extern în probleme referitoare la managementul resurselor umane;

Ministerul Justiţiei