Compartiment Relații Internaționale


Domeniul de studii

Drept Relații internaționale și studii europene

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • studierea Legii de înființare și de organizare a Inspecției Muncii (Legea 108/1999 republicată și H.G. 488/2017);
 • studierea actelor normative care intră în sfera de competență a Inspecției Muncii; legi speciale; directive europene transpuse etc.;
 • studierea procedurii de sistem cu privire la deplasările externe;
 • studierea procedurii de sistem cu privire la circuitul intern al documentelor;
 • studierea și traducerea unor documente de interes pentru Inspecția Muncii: rapoarte, studii, ghiduri etc. redactate doar în limbi de circulație internațională;

 

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B1
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar

Descriere

 • asigură cooperarea cu instituțile omoloage la nivel european și internațional și răspunde la solicitările Ministerul Muncii și Justiției Sociale cu privire la activitatea compartimentului;
 • emite deciziile de deplasare și ține evidenta tuturor deplasărilor externe;
 • asigură traducerea corespondenței și colaborează cu celelalte departamente pentru a răspunde solicitărilor într-un timp adecvat;
 • asigură traducerea în timp real în cazul unor vizite bilaterale cât și traducerea unor documente de interes pentru activitatea Inspecției Muncii;

 

Inspecţia Muncii