Direcţia Administrare și Privatizare Societăți - Serviciul Administrare


Domeniul de studii

Drept Economie Inginerie și management

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • îndeplinește atribuții conform dispoziţiilor primite sau stabilite  specifice domeniului;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel C2, Franceză nivel C2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 • analizează cadrul legal aplicabil activității agenților economici și identifică soluții pentru  atingerea obiectivelor economice guvernamentale și a celor specifice AAAS;
 • fundamentează și propune măsuri, altele decât privatizarea, aplicabile societăților comerciale din portofoliu, necesare pentru implementarea strategiei adoptate la nivelul AAAS și atingerea obiectivelor generale ale instituției;
 • implementează politicile guvernamentale, strategiile elaborate de ministerele de resort și adoptate la nivelul AAAS, cu incidență asupra societăților comerciale din portofoliu;
 • elaborează analize diagnostic complexe pentru societățile comerciale cu capital majoritar de stat, în vederea stabilirii viabilității economice și estimării potențialului lor de redresare economico-financiară, în scopul eliminării pierderilor și diminuării blocajului financiar;
 • identifică societățile comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi pe o perioadă de trei ani consecutivi;
 • identifică societățile comerciale care îndeplinesc condițiile de dizolvare, în baza prevederilor legale aplicabile;
 • actualizează informațiile referitoare la societățile comerciale care, în urma analizei, îndeplinesc condițiile de dizolvare în vederea lichidării;
 • efectuează analize economico-financiare în vederea stabilirii viabilității planurilor de reorganizare a societăților din portofoliul AAAS;
 • monitorizează realizarea măsurilor din programele de restructurare aprobate de conducerea AAAS;
 • întocmește și actualizează permanent baza de date privind desfășurarea procesului de restructurare pentru societățile comerciale din portofoliul AAAS;

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului