Direcția Supravegherea Pieței Produselor pentru Construcții, Autorizare Laboratoare, Responsabili Tehnici cu Execuția și Diriginți de Șantier


Domeniul de studii

Urbanism

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • îndeplinirea tuturor sarcinilor ce îi sunt atribuite de către coordonator;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător / intermediar / avansat): intermediar

Descriere

 • Direcţia Supravegherea Pieţei Produselor pentru Construcţii, Autorizare Laboratoare, Responsabili Tehnici cu Execuția şi Diriginţi de Şantier are în structura organizatorică Serviciul Supravegherea Pieţei Produselor pentru Construcţii şi Comunicare cu alte Autorități și Organisme, Serviciul Autorizare Laboratoare, Responsabili Tehnici cu Execuția și Diriginţi de Şantier şi Serviciul Petiţii;
 • coordonează și îndrumă, la nivelul I.S.C., activitatea de control în domeniul supravegherii pieței produselor pentru construcții, desfășurată la operatorii economici și utilizatori, inclusiv la balastiere, cariere, stații de betoane, unități care fasonează produse din oțel pentru armarea betonului, la stațiile de producere a agregatelor și la stațiile de producere a mixturilor asfaltice;
 • elaborează, actualizează, modifică şi îmbunătăţeşte procedurile şi instrucţiunile interne de lucru şi raportare periodică a activităţii de control în domeniul supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, de organizare şi funcţionare a balastierelor, carierelor, staţiilor de betoane, unităţilor care fasonează produse din oţel pentru armarea betonului, staţiilor de producere a agregatelor şi a staţiilor de producere a mixturilor asfaltice;
 • coordonează, îndrumă şi monitorizează activitatea de autorizare laboratoare, responsabili tehnici cu execuția și diriginţi de şantier desfăşurată la nivelul structurilor teritoriale în construcții;
 • confirmă, periodic, exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuţia şi diriginţilor de şantier, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare;
 • elaborează, actualizează, modifică şi îmbunătăţeşte procedurile interne de lucru şi propune spre aprobare pe cale ierarhică politici şi acţiuni în vederea dezvoltării şi perfecţionării activităţii specifice;
 • primeşte şi soluționează sesizările persoanelor fizice şi juridice cu privire la autorizarea laboratoarelor, a diriginţilor de şantier şi a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, care încalcă prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare;
 • urmăreşte şi informează operativ, pe linie ierarhică, cu privire la aspectele de organizare a activităţii de autorizare a laboratoarelor, a diriginţilor de şantier şi a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții în teritoriu, constatările, modul în care sunt respectate procedurile şi cerinţele dispuse de inspectorul general al I.S.C.;

Inspectoratul de Stat în Construcţii