Serviciul Continuitatea Navigabilităţii


Domeniul de studii

Inginerie aerospațială

Numarul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • participă la elaborarea procedurilor de lucru specifice serviciului  și la implementarea acestora;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii conform dispoziţiilor primite sau stabilite specifice domeniului continuitatea navigabilităţii;
 • asigură respectarea codului de etică şi conduită în cadrul Aeroclubului României;
 • asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate;

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2
 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/ intermediar/ avansat): intermediar

 

Descriere

 • stabileşte şi dezvoltă o politică de conformare cu cerinţele de continuitate a navigabilităţii pentru aeronavele administrate în cadrul Aeroclubului României;
 • elaborează, controlează şi dezvoltă programele de întreţinere pentru aeronavele administrate de Aeroclubul României sau pe bază de contract, în conformitate cu EC 1321/20140 Part M (M.A.302);
 • se asigură că sunt aplicate toate directivele de navigabilitate aplicabile, directivele operaţionale şi buletinele service obligatorii cu impact asupra continuităţii navigabilităţii;
 • prelungeşte / emite Certificatul de Evaluare a Navigabilităţii conform cu autorizarea dată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru aeronavele Aeroclubul României;
 • se asigură că toată activitatea de întreţinere este efectuată în conformitate cu programul de întreţinere aprobat şi punerea în serviciu se face în conformitate cu Part-M Subpartea H.

Aeroclubul României