Despre

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale realizează politicile naţionale, corelate cu cele la nivel european şi internaţional, în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, îndeplinind rolul de autoritate de stat, strategie şi planificare, reglementare, sinteză, coordonare, monitorizare, inspecţie şi control.

În exercitarea funcţiilor sale, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţii în domeniile:

 • Justitie socială,
 • Protecţia drepturilor copilului şi adopţie,
 • Asistenţă socială şi incluziune socială,
 • Egalitatea de şanse,
 • Fonduri europene,
 • Legislaţia muncii,
 • Ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională,
 • Pensii şi alte drepturi prevăzute de legi cu caracter special,
 • Protecţia familiei,
 • Protecţia persoanelor cu dizabilităţi,
 • Protecţia persoanelor vârstnice,
 • Salarizare,
 • Securitatea şi sănătatea în muncă,
 • Dialog social.

 

 

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Înscrieți-vă la programul Internship 2018

Alte Institutii publice