Despre

Ministerul Economiei funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice şi dezvoltare durabilă, proprietate intelectuală, invenţii şi mărci, protecţia consumatorilor, transportul energiei electrice şi gazelor naturale, infrastructura calităţii şi supravegherea pieţei, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stim ularea iniţiativei operatorilor economici.

Ministerul Economiei

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu

Direcția Politici Industriale și Competitivitate - Politici Industriale

Economie și afaceri internaționale
Ingineria materialelor
Ingineria mediului
Inginerie chimică
Inginerie electrică
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
Inginerie industrială
Inginerie mecanică
Inginerie și management
Mecatronică și robotică
Științe inginerești aplicate
Mai multe informatii

Direcția Resurse Minerale

Economie
Geologie
Ingineria mediului
Mine, petrol și gaze
Mai multe informatii

Serviciul Afaceri Europene

Drept
Relații internaționale și studii europene
Științe administrative
Științe politice
Mai multe informatii

Înscrieți-vă la programul Internship 2018

Alte Institutii publice