Despre

Ministerul Cercetării și Inovării, în calitatea sa de autoritate de stat pentru cercetare - dezvoltare,  are misiunea de a asigura, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, iar, pe de altă parte, coordonarea elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru:

  • creșterea patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare;
  • dezvoltarea economică sustenabilă;
  • accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa internă şi internaţională;
  • satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia.

Ministerul Cercetării şi Inovării

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu

Direcția Relații Internaționale și Europene

Drept
Economie
Inginerie și management
Mai multe informatii

Înscrieți-vă la programul Internship 2018

Alte Institutii publice