Despre

Ministerul Turismului este organizat şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul turismului în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici din domeniul de competenţă. 

Astfel cum rezultă din actele normative care reglementează atribuțiile, organizarea și funcționarea, misiunea Ministerului Turismului este de a asigura cadrul strategic și normativ pentru dezvoltarea unui turism naţional durabil, sustenabil pe termen lung, echitabil social şi etic pentru colectivităţile locale, sigur pentru consumatori şi în acelaşi timp competitiv, generator al creşterii economice, incluziunii sociale şi ocupării forţei de muncă.

Totodată, misiunea Ministerului Turismului este de a asigura turiştilor standarde ridicate în furnizarea serviciilor turistice prin organizarea, autorizarea şi controlul activităţilor din turism precum şi de a poziţiona Romȃnia pe harta turistică a lumii, prin instrumente specifice de marketing şi promovare, ca destinaţie turistică atractivă, recunoscută pe plan internaţional pentru resursele sale naturale bogate şi nealterate, precum şi pentru moştenirea culturală unică.

Ministerul Turismului

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu

Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene

Relații internaționale și studii europene
Mai multe informatii

Unitatea de Politici Publice

Inginerie și management
Management
Științe administrative
Mai multe informatii

Înscrieți-vă la programul Internship 2018

Alte Institutii publice