Despre

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc a fost înființat în anul 2013 ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu atribuții în domeniul jocurilor de noroc, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului României. Oficiul își desfășoară activitatea în coordonarea Primului-Ministru. Oficiul acordă dreptul de organizare și funcționare, monitorizează, supraveghează și controlează activitățile în domeniul jocurilor de noroc și activitățile conexe.

În activitatea sa, Oficiul urmărește următoarele principii:

  • aplicarea unitară, corectă și nediscriminatorie a dispozițiilor legale în vigoare în domeniul jocurilor de noroc, având în vedere  principiile legalității , imparțialității, rolului activ și disponibilității;
  • protecția minorilor sau a altor grupuri vulnerabile din punct de vedere social și economic, în vederea evitării dependenței acestora de jocuri de noroc;
  • protecția participanților astfel încât jocurile de noroc să fie organizate într-o manieră onestă, responsabilă și transparentă;
  • asigurarea respectării prevederilor legale incidente în domeniu;
  • prevenirea unor posibile ingerințe în rezultatele sportive, în vederea protejării mișcării sportive;

 

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

Drept
Mai multe informatii

Serviciul de Informatizare

Informatică
Ingineria sistemelor
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
Calculatoare și tehnologia informației
Mai multe informatii

Direcția Generală de Autorizare Jocuri de Noroc

Drept
Economie
Mai multe informatii

Compartiment Relații Publice și Internaționale

Filologie
Filosofie
Studii culturale
Științe ale comunicării
Științe politice
Mai multe informatii

Înscrieți-vă la programul Internship 2018

Alte Institutii publice