Despre

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) este unica autoritate publică de stat în domeniile cadastrului, publicității imobiliare, geodeziei şi cartografiei. În subordinea ANCPI funcţionează 42 de oficii de cadastru şi publicitate imobiliară, organizate în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti şi Centrul Naţional de Cartografie, ca instituţii publice cu personalitate juridică. ANCPI gestionează sistemul integrat de cadastru şi de carte funciară, care reprezintă, conform Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, un sistem de importanţă naţională, de evidenţă a proprietăţilor imobiliare de pe întreg teritoriul ţării, care asigură circuitul civil al imobilelor și furnizarea de date instituţiilor publice ale statului și implementează Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) al cărui obiectiv, stabilit prin lege, constă în realizarea planului cadastral și întabularea gratuită în cartea funciară pentru toate imobilele din România, până în anul 2023.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Înscrieți-vă la programul Internship 2018

Alte Institutii publice