Despre

Agenția Națională de Administrare Fiscală se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, finanţată din bugetul de stat. Agenţia asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare date prin lege în competenţa sa, aplicarea politicii şi reglementărilor în domeniul vamal şi exercitarea atribuţiilor de autoritate vamală, precum şi controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect evaziunea fiscală şi frauda fiscală și vamală, precum a altor fapte date prin lege în competenţa sa.

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu

Direcția Generală Executări Silite Cazuri Speciale - Serviciul de coordonare a activității de executare silită

Drept
Economie
Finanțe
Mai multe informatii

Direcția Generală Antifraudă Fiscală - Serviciul metodologii și proceduri antifraudă

Drept
Economie
Mai multe informatii

Direcția Generală Antifraudă Fiscală - Serviciul Cooperare Administrativă Internațională

Administrarea afacerilor
Cibernetică și statistică
Contabilitate
Economie
Economie și afaceri internaționale
Finanțe
Informatică economică
Management
Marketing
Mai multe informatii

Direcția generală Coordonare Inspecție Fiscală - Serviciul Analiză de Risc

Cibernetică și statistică
Economie
Mai multe informatii

Direcția generală Coordonare Inspecție Fiscală - Serviciul de soluții fiscale individuale anticipate

Drept
Economie
Mai multe informatii

Direcția Generală de Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne - Biroul de Achiziții Directe

Drept
Economie
Științe administrative
Mai multe informatii

Direcția Generală de Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne - Biroul de Investiții

Economie
Inginerie și management
Mai multe informatii

Direcția Generală de Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne - Serviciul tehnic gestiune mijloace de transport

Economie
Inginerie și management
Științe administrative
Mai multe informatii

Direcția Generală de Strategie și Relații Internaționale - Biroul de estimare și Analiză a veniturilor

Cibernetică și statistică
Economie
Finanțe
Informatică economică
Matematică
Sociologie
Mai multe informatii

Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor - Serviciul de coordonare legislativă și îndrumare metodologică

Drept
Mai multe informatii

Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor - Serviciul de soluționare a contestațiilor formulate de marii contribuabili

Contabilitate
Economie
Finanțe
Relații internaționale și studii europene
Științe administrative
Mai multe informatii

Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor - Serviciul de soluționare a contestațiilor formulate de contribuabili mici și mijloci nr.1

Contabilitate
Economie
Finanțe
Relații internaționale și studii europene
Științe administrative
Mai multe informatii

Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor - Serviciul de soluționare a contestațiilor formulate de contribuabili mici și mijloci nr.2

Contabilitate
Economie
Finanțe
Relații internaționale și studii europene
Științe administrative
Mai multe informatii

Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor - Serviciul de soluționare a contestațiilor formulate de persoane fizice precum și împotriva actelor administrative emise de organele de inspecție fiscală din aparatul central din ANAF

Contabilitate
Economie
Finanțe
Relații internaționale și studii europene
Științe administrative
Mai multe informatii

Înscrieți-vă la programul Internship 2018

Alte Institutii publice