Despre

  • Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în baza Legii nr. 1/2004, cu modificările și completările ulterioare.
  • Instituția este condusă de un director general și are următoarea organizare: aparat central, 42 de centre județene conduse de directori executivi și 266 de centre locale. Începând cu 1 ianuarie 2007, APIA derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanțate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA).
  • Subvențiile se acordă sub formă de plăți directe la hectar gestionate de Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și în cadrul măsurilor de piață pentru implementarea mecanismelor comerciale conform Politicii Agricole Comune (PAC). Astfel, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură administrează sistemul de certificate de export-import și garanții pentru importul și exportul produselor agricole, elaborează și implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenție pentru produsele agricole.           Printre principalele atribuții ale APIA se numără: asigurarea derulării operațiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate; asigurarea verificării cererilor de plată primite de la beneficiari; autorizarea plății către beneficiari în urma verificării cererilor de plată sau înștiințarea acestora cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluționării acestora; executarea plăților autorizate către beneficiari; urmărește încadrarea în fondurile alocate pentru activitățile prevăzute mai sus; pregătește și implementează prevederile privind mecanismele comerciale; administrarea sistemului de certificate de export-import și garanții pentru importul și exportul produselor agricole; este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare și Control; asigură managementul cotelor de producție de zahăr și izoglucoză și gestionează contribuțiile aferente acestor cote; implementează și administrează restituțiile la export și sistemul de garanții aferente restituțiilor.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu

Direcția Măsuri de Piață, Comerț Exterior - Serviciul Măsuri de Piață

Biotehnologii
Cibernetică și statistică
Economie
Horticultură
Informatică economică
Ingineria produselor alimentare
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală
Marketing
Relații internaționale și studii europene
Zootehnie
Mai multe informatii

Direcția Măsuri de Piață, Comerț Exterior - Serviciul Comerț Exterior și Promovare Produse Agricole

Biotehnologii
Cibernetică și statistică
Economie
Economie și afaceri internaționale
Horticultură
Informatică economică
Ingineria produselor alimentare
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală
Marketing
Relații internaționale și studii europene
Zootehnie
Mai multe informatii

Direcția de Metodologie, Monitorizare, Raportare și Relații Instituționale - Serviciul Relații Instituționale

Relații internaționale și studii europene
Științe politice
Mai multe informatii

Direcția Măsuri Specifice

Economie
Mai multe informatii

Înscrieți-vă la programul Internship 2018

Alte Institutii publice