Despre

Comisia Națională a României pentru UNESCO (CNR UNESCO) a fost înființată încă de la data aderării României la UNESCO, în 1956. Prin H.G. 624/1995 Comisia a fost reorganizată. Actul normativ stabilește caracterul Comisiei de instituție publică cu personalitate juridică în coordonarea Ministerului Educației, precum și rolul Comisiei de asigurare a legăturii României cu UNESCO și de organism multidisciplinar de analiză, sinteză și coordonare a programelor, proiectelor și activităților din România ce decurg din Constituția, rezoluțiile, programele/bugetele elaborate de UNESCO

Comisia Naţională a României pentru UNESCO

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu

Subcomisia Educație

Relații internaționale și studii europene
Mai multe informatii

Programe Transdisciplinare

Relații internaționale și studii europene
Mai multe informatii

Înscrieți-vă la programul Internship 2018

Alte Institutii publice