Despre

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aplică politicile şi strategiile privind ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. ANOFM are în structura sa următoarele departamente: a)Direcţia Managementul Pieţei Muncii, Formare Profesională, Informatică şi Control Măsuri Active; b) Compartiment Audit Public Intern; c) Compartiment Control Financiar Propriu; d) Direcţia Gestiune Buget Asigurări pentru Somaj; e) Direcţia Juridică şi Metodologie; f) Direcţia Relaţii Internaţionale, Eures şi Mediere; g) Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie; h) Direcţia Resurse Umane şi Salarizare.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Înscrieți-vă la programul Internship 2018

Alte Institutii publice