Despre

Inspecţia Muncii, prin structurile sale centrale şi teritoriale, asigură controlul aplicării unitare a dispoziţiilor legale și controlul îndeplinirii obligaţiilor legale de către angajatori în domeniul relaţiilor de muncă, al securităţii şi sănătăţii în muncă, supravegherii pieței, precum şi controlul aplicării prevederilor legale referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, integritatea corporală şi sănătatea lucrătorilor şi a altor participanţi la procesul de muncă, în desfăşurarea activităţii. Inspecţia Muncii exercită control în unităţile din sectorul public, mixt, privat, la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, la persoanele fizice şi juridice şi la organismele neguvernamentale, precum şi la alte categorii de angajatori.

Inspecţia Muncii

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu

Compartiment Relații Internaționale

Drept
Relații internaționale și studii europene
Mai multe informatii

Înscrieți-vă la programul Internship 2018

Alte Institutii publice