Despre

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale. ANPDCA asigură urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor din domeniul protecției drepturilor copilului și adopției, coordonarea activităților desfășurate de persoane juridice de drept public sau privat în acest domeniu, precum și elaborarea cadrului normativ necesar în vederea armonizării legislației interne în materia protecției drepturilor copilului și adopției cu normele și principiile prevăzute de tratatele și convențiile internaționale la care România este parte, precum și în vederea aplicării efective a acestora.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu

Serviciul Adopții

Asistență socială
Drept
Psihologie
Sociologie
Științe administrative
Mai multe informatii

Serviciul Juridic Contencios

Drept
Mai multe informatii

Înscrieți-vă la programul Internship 2018

Alte Institutii publice