Despre

Agenția Națională pentru Romi avizează proiecte de legi şi alte acte normative care au incidenţă asupra drepturilor şi îndatoririlor persoanelor aparţinând minorităţii romilor;

  • Solicită date şi informaţii de la autorităţile publice, necesare îndeplinirii atribuţiilor proprii;
  • Primeşte şi examinează cererile şi sesizările adresate de către instituţii, organizaţii sau persoane fizice şi comunică punctul de vedere de specialitate al agenţiei;
  • Sprijină cercetările ştiinţifice în domeniul relaţiilor interetnice prin menţinerea de contacte cu personalităţi din domeniu;
  • Dezvoltă un sistem de informare, formare şi consultanţă accesibil minorităţii romilor.

Agenția Națională pentru Romi

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu

Agenția Națională pentru Romi

Drept
Sociologie
Mai multe informatii

Înscrieți-vă la programul Internship 2018

Alte Institutii publice