Despre

Ministerul Apărării este organul de specialitate al administrației publice centrale care conduce și desfășoară, potrivit legii, activitățile în domeniul apărării țării, și care răspunde în fața Parlamentului, a Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru modul de aplicare, în domeniul său de activitate, a prevederilor Constituției, legilor, hotărârilor Guvernului și ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ale celorlalte acte normative și ale tratatelor internaționale la care România este parte. Sistemul de structuri centrale, structuri și forțe ale Ministerului Apărării constituie Armata României.

Ministerul Apărării Naționale

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Înscrieți-vă la programul Internship 2018

Alte Institutii publice