Despre

Casa Naţională de Pensii Publice este instituţia publică de interes naţional care care administrează sistemul public de pensii şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi acordă persoanelor asigurate pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale.

CNPP aplică politicile şi strategiile Ministerului Muncii si Justiției Sociale privind pensiile şi alte prestaţii de asigurări sociale şi asigură beneficiarilor săi servicii publice bazate pe transparenţă, legalitate şi eficienţă.

CNPP are rolul principal în administrarea majorităţii prestaţiilor de asigurări sociale, incluse în conceptul de securitate socială de către legislatorul comunitar. Deţine un rol cheie în asigurarea resurselor necesare pentru mecanismele de protecţie socială, în stabilirea unor proceduri detaliate, în finanţarea şi organizarea sistemului conform legislaţiei şi practicii naţionale și nu în ultimul rand îndeplinește un rol vital în funcționarea sistemului de pensii administrat privat – pilonul II – în sensul că este instituția de evidență a contribuabililor la acest sistem privat de pensii și realizează viramentele contribuțiilor către administratorii de fonduri de pensii.

Casa Națională de Pensii Publice

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu

Direcția Comunicare și Relații Publice

Științe ale comunicării
Mai multe informatii

Înscrieți-vă la programul Internship 2018

Alte Institutii publice