Despre

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanţelor publice. Ministerul Finanţelor Publice este minister cu rol de sinteză.

Ministerul Finanţelor Publice aplică Programul de guvernare şi contribuie la elaborarea şi implementarea strategiei în domeniul finanţelor publice, în exercitarea administrării generale a finanţelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici. Ministerul Finanţelor Publice elaborează, implementează, monitorizează și evaluează politicile din domeniile bugetar și fiscal, în scopul administrării eficiente a resurselor financiare ale statului.

Ministerul Finanțelor Publice

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Înscrieți-vă la programul Internship 2018

Alte Institutii publice