Despre

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în suborinea Guvernului. MADR este autoritatea publică centrală responsabilă cu aplicarea strategiei și Programului de guvernare, cu rol în elaborarea și implementarea strategiilor naționale sectoriale în domeniile agriculturii și producției alimentare, dezvoltării rurale, pescuitului și acvaculturii, îmbunătățirilor funciare, precum și în domeniile conexe: fitosanitar, cercetarea științifică de specialitate, conservarea și managementul durabil al solurilor și al resurselor genetice vegetale și animale.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu

Direcția Generală Afaceri Europene și Relații Internaționale

Administrarea afacerilor
Economie și afaceri internaționale
Relații internaționale și studii europene
Mai multe informatii

Înscrieți-vă la programul Internship 2018

Alte Institutii publice