Logo-Guv1

Internship 2016

Programul oficial de Internship al Guvernului se va derula în această vară în perioada 22 iulie – 22 septembrie 2016 și va avea ca obiectiv implicarea tinerilor performanți în activitățile Guvernului, pentru dobândirea de către aceștia a experienței și cunoștințelor practice. 150 de stagiari vor fi recrutați la Palatul Victoria, în ministere și în celelalte instituții participante la program.

Vezi rezultatul final al candidaturii tale aici!

Află care sunt pozițiile disponibile pentru domeniul studiilor tale

Criterii

 • Cetățenia: candidații trebuie să dețină cetățenia română la data înscrierii.

 • Vârsta: candidaţii trebuie să aibă vârsta maximă de 25 ani la începerea programului, fiind născuţi nu mai devreme de anul 1991. Această limitare a fost stabilită luând în considerare pragul superior de vârstă stabilit de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) şi Uniunea Europeană pentru ecartul demografic de tineret/tineri adulţi, mai precis 24 ani.

 • Studiile: candidații trebuie să dețină la momentul debutului programului calitatea de student ori să fie tineri absolvenți ai unui program universitar ori postuniversitar, în țară ori în străinătate.

 • Experienţă: experienţa nu este necesară pentru a participa la programul de internship, deşi poate constitui un avantaj. Candidaţii activi pe piaţa muncii (angajaţi) nu sunt eligibili pentru înscriere.

 • Limbi străine: candidații trebuie să stăpânească o limbă străină de circulație internațională (engleză, franceză, spaniolă, italiană, germană etc.).

 • IT: candidații trebuie să dețină cunoștințe minime din zona tehnologiei informației, preponderent fiind necesare cunoștințe pentru utilizarea pachetului de programe Microsoft Office.

 • Alumni: candidaţii care au participat deja în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului în anii anteriori nu sunt eligibili pentru program. Totuşi, se pot reînscrie, toți candidații care şi-au depus candidaturile în trecut, dar care au fost respinşi în urma etapelor de selecție.

 • Particularizare: Dincolo de aceste condiții generale, candidații trebuie să întrunească condițiile specifice menționate în pagina fiecărei instituţii participante, raportate la preferințele lor.

Calendar

 • 15 februarie: lansarea oficială a Programului
 • 15 mai: încheierea perioadei de înscriere
 • 16 mai – 15 iunie: evaluarea candidaturilor scrise
 • 21 iunie – 8 iulie: interviuri Skype
 • 22 iulie: deschiderea Programului oficial de Internship
 • 22 septembrie: finalul Programului

Responsabilitați

Află ce responsabilităţi vei avea, dacă vei fi selectat în cadrul Programului de Internship.

Descarcă documentul (PDF, 1.13MB)

Instituţii participante


Guvernul-Romaniei1
Guvernul României
19 poziții

MDRAP-577×325
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
22 poziții

MADR-577×325
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
18 poziții

MJST-577×325
Ministerul Justiției
9 poziții

MTRANSP-577×325
Ministerul Transporturilor
18 poziții

MFE-577×325
Ministerul Fondurilor Europene
10 poziții

MMSClimatice-577×325
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
3 poziții

MSI-577×325
Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informațională
5 poziții

MCULT
Ministerul Culturii
11 poziții

Departamentul Politici pentru Relatia cu Romanii de Pretutindeni
Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni
o poziție

Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP)
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților
5 poziții

Agentia Nationala Anti-Doping (ANAD)
Agenția Națională Anti-Doping
3 poziții

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN)
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
2 poziții

Egalitate
Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei și Bărbaţi
2 poziții

onrc
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
6 poziții

AADR
Agenţia pentru Agenda Digitală a României
4 poziții

Oficiul de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala (OCATS)
Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială
2 poziții

Oficiul Responsabilului cu Protectia Datelor Personale (ORPDP)
Oficiul Responsabilului cu Protecția Datelor Personale
4 poziții

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR)
Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
7 poziții

MCPDC
Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic
5 poziţii

Întrebări frecvente

1. Ce este Internship.gov.ro?

Internship.Gov.Ro este programul oficial de Internship organizat de către Guvernul României, dedicat studenților și tinerilor absolvenți.

Prima ediție a acestui program s-a desfășurat în 2013 și a inclus 25 de tineri repartizați la Palatul Victoria, lucrând pentru structurile din cadrul Secretariatului General al Guvernului și Cancelariei Prim-Ministrului României. În 2014, programul s-a extins pe verticală și a inclus și ministerele și departamentele conduse de miniștri și miniștri-delegați, însumând peste 150 de tineri. În 2015, în cadrul celei de-a treia ediții, au fost implicate în program alte instituții publice centrale din subordinea Guvernului și a ministerelor, ajungându-se astfel la 300 de poziții disponibile din totalul de peste 450 de oportunități, râspândite în 77 de autorități și instituții publice ale administrației centrale.

În 2016, luând în considerare sugestiile stagiarilor din ediţiile anterioare ale Programului, ne propunem să oferim şansa de a petrece două luni în instituţiile administraţiei publice centrale unui număr de 150 tineri performanţi. Ministerele şi autorităţile din subordine la nivelul cărora vor activa stagiarii au fost evidenţiate în urma rapoartelor de activitate ale absolvenţilor din 2015.

2. De ce organizează Guvernul un program de Internship?

Programul oferă tinerilor oportunitatea de a beneficia de experiența profesională în cadrul administrației centrale. În acest sens, se urmărește îndeplinirea următoarelor obiective:

 • oferirea unei experiențe directe și unice pentru tineri prin implicarea acestora în cadrul activităților întreprinse la Palatul Victoria și în celelalte instituții participante în program;
 • dobândirea de experiență și cunoștințe practice de către tineri, precum și facilitarea înțelegerii de către aceștia a procesului de guvernare;
 • cultivarea spiritului civic al tinerilor cu potențial pentru motivarea acestora în a se desăvârși profesional în România.

De cealaltă parte, beneficiul administrației ca urmare a organizării acestui program derivă din inovația și energia tinerilor, elemente ce au potențialul de a îmbunătăți eficiența activității administrației.

3. Cât durează și când are loc programul?

Ediţia 2016 a Programului se va derula timp de două luni în intervalul 22 iulie – 22 septembrie, termenul-limită pentru înscriere fiind 15 mai 2015.

4. Unde se desfășoară programul?

Programul se desfășoară în București, la sediile instituțiilor publice participante și în celelalte locații stabilite de către acestea. De asemenea, în funcție de specificul evenimentelor ce se vor desfășura în cadrul programului, acestea pot avea loc și în alte locații din București.

5. Cine se poate înscrie?

Programul este destinat studenților și tinerilor absolvenți români cu vârsta de maximum 25 de ani. Rezultă de aici cele 3 criterii de eligibilitate ce trebuie întrunite cumulativ:

 • cetățenia română;
 • vârsta maximă admisă;
 • calitatea de student/tânăr absolvent a unei universităţi din România sau din străinătate.

6. De ce să mă înscriu?

Dincolo de activitatea zilnic desfășurată în instituțiile publice participante menită a familiariza stagiarii cu provocările din sistemul public, stagiarii au oportunitatea de a participa la întâlniri și discuții cu miniștri, înalți oficiali ai statului și reprezentanți diplomatici ai altor state la București. Vor întreprinde vizite comune la alte entități ale statului și vor lucra individual și în comun pentru a găsi soluții inovatoare ce au capacitatea de a minimiza costurile și de a maximiza beneficiile.

După cele două luni, absolvenţii vor primi un certificat din partea Guvernului României şi, la cerere, o scrisoare de recomandare din partea coordonatorului instituţional de practică care să ateste participarea lor şi abilităţile deprinse în cadrul stagiului.

Absolvenţii se vor alătura unei comunități alumni de lideri emergenți şi vor putea continua interacțiunea profesională și personală inclusiv după finalizarea stagiului.

7. Cum mă pot înscrie?

Înscrierea în cadrul programului se va face prin intermediul formularului online ce va fi disponibil curând. Formularul trebuie transmis până la împlinirea termenului-limită de 15 mai 2016 (inclusiv).

8. Pot opta pentru mai multe poziții dintre cele disponibile?

Da, poți opta pentru trei poziții pentru care te poți înscrie, în ordinea preferințelor tale. De asemenea, ai oportunitatea de a menționa dacă dorești să fii considerat(ă) pentru alte poziții în eventualitatea în care nu vei fi admis pentru niciuna dintre cele trei opțiuni alese. Nu este obligatoriu ca cele trei opțiuni să facă parte din aceeași instituție participantă la program.

9. Ce urmează după ce mă înscriu?

După transmiterea cu succes a formularului online trebuie doar să aștepți. Odată cu trecerea termenului-limită pentru înscrieri (15 mai 2016), urmează o etapă de evaluare a candidaturilor, iar apoi vei fi înștiințat dacă aplicația ta a fost admisă în etapa următoare a procesului de selecție.

Odată realizată această evaluare, urmează etapa următoare a selecției, alcătuită din două probe: un test online cu întrebări de inteligență și de cunoștințe privind organizarea constituțională a statului (a se vedea Constituția României, 2013) și, respectiv, interviul, care va avea loc, de asemenea, online.

10. Cine face selecția stagiarilor?

Selecția candidaţilor va fi realizată de către o comisie mixtă alcătuită din reprezentanți ai Guvernului și reprezentanţi ai instituţiei-gazdă pentru care se susţine.

11. Voi fi notificat și dacă voi fi respins?

Da, toate persoanele care s-au înscris cu succes vor primi un răspuns cu privire la deznodământul candidaturilor lor, indiferent dacă acesta este pozitiv ori negativ.

12. Pot participa dacă am implinit 25 de ani?

Da, sunt eligibili toți studenții/tinerii absolvenți români născuți începând cu anul 1991.

13. Pot participa dacă studiez în străinătate?

Da, atât timp cât sunt întrunite criteriile de cetățenie și vârstă. De altfel, o bună parte dintre stagiarii primelor două ediții ale acestui program studiau ori studiaseră la o universitate din străinătate, iar în ediţia 2015 au fost reprezentate 152 de universităţi din toată lumea.

14. Pot participa dacă am absolvit deja facultatea?

Da, programul este destinat studenților, precum și și tinerilor absolvenți. Poți participa atât timp cât sunt întrunite cumulativ toate criterii de eligibilitate.

15. Stagiarii sunt plătiți?

Da, ediția din acest an este a doua din istoria programului în care stagiarii vor fi remunerați. Suma pe care aceștia o vor primi este de 1000 lei la finalul fiecăreia dintre cele două luni, aceasta fiind alocată pe baza prezenței și implicării active în cadrul programului.

16. Cazarea este asigurată?

Nu, cazarea nu este asigurată de Guvernul României pentru stagiari, însă la solicitarea acestora, echipa de organizare a Programului de Internship le poate intermedia accesul la căminele de studenţi ai unei universităţi din Bucureşti.

17. Experiența profesională anterioară este necesară?

Nu, nu este obligatoriu ca stagiarii să aibă experiență profesională acumulată anterior programului. În anii anteriori, au fost admiși inclusiv studenți în anul I pe baza motivației și ideilor inovatoare pe care le-au menționat în formularul de înscriere. Cu toate acestea, în evaluare se va pune preț pe activitățile de implicare civică ale candidaților (participarea la acțiuni voluntare, participarea în alte programe similare de internship etc.).

18. Care este programul de lucru?

Stagiarii vor avea un program de lucru similar angajaților instituției în care vor fi repartizați, cu obligaţia de a lucra un minim de 120 ore lunar pentru a putea beneficia de bursa aferentă stagiului.

19. Cum voi dovedi ulterior participarea în program?

Participarea la programul oficial de Internship al Guvernului se realizează în baza unei convenţii încheiate între cele două părţi. Stagiarii care îndeplinesc cu succes activitățile din cursul celor două luni ale programului vor primi un certificat nominal care să ateste participarea lor în program. De asemenea, stagiarii vor putea solicita scrisori de recomandare din partea instituțiilor în care au desfășurat stagiul de internship.

20. În trecut, am primit burse prin proiecte finanţate din fonduri europene. Pot să primesc bursă în cadrul Internship.Gov.Ro?

Programul Oficial de Internship este finanţat integral din fonduri naţionale. Aşadar, eventualele burse din programe cu finanţare europeană sau naţională nu exclud participarea la ediţia 2016 a Internship.Gov.Ro.

21. Este obligatoriu să-mi aleg instituţiile-gazdă în funcţie de domeniul studiilor?

Alegerea poziţiilor în funcţie de domeniul de studii este obligatorie. În acest sens, în cea de-a doua etapă a procesului de selecţie, vom cere o dovadă a studiilor urmate, pentru a putea să probăm compatibilitatea cu cerinţele instituţiei-gazdă.

Pentru a vedea ce poziţii sunt disponibile conform pregătirii academice a fiecărei persoane interesate, recomandăm pagina Pregătire academică

22. Nu sunt disponibil(ă) pe întreaga perioadă a desfăşurării Programului de Internship. Mă pot înscrie?

Stagiul de practică se va desfăşura anul acesta în perioada 22 iulie – 22 septembrie. În această perioadă, stagiarii au dreptul la 5 zile libere pentru a le folosi pentru scopuri personale.

O absenţă pe o perioadă mai mare de 5 zile reprezintă neîndeplinirea condiţiilor pentru absolvirea stagiului şi atrage după sine excluderea persoanei absente din Program şi la pierderea dreptului la certificatul de absolvire.

Aşadar, deşi candidatului nu îi este restricţionat dreptul la înscriere, indisponibilitatea pe întreaga durată a Programului nu permite eliberarea documentelor doveditoare efectuării stagiului.

23. Se percepe taxă de înscriere?

Având în vedere că întreaga procedură de aplicare se va derula online, prin intermediul platformei http://internship.gov.ro, nu există costuri pentru înscriere.

24. Alte întrebări?

Dacă ai alte întrebări al căror răspuns nu se regăsește în cele enunțate anterior, folosește instrumentul Facebook de mai jos pentru a ni le transmite public. Alternativ, poți opta pentru formularul de contact disponibil la http://internship.gov.ro/contact.