Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii
logo

Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediţia 2023

Rezultate Program Oficial de Internship al Guvernului Romaniei Editia 2023 - Etapa de evaluare a aplicațiilor (.pdf)


ANUNT! Publicarea rezultatelor privind evaluarea aplicațiilor candidaților a fost amânată pentru 29.05.2023.


Rezultate Program Oficial de Internship al Guvernului Romaniei Editia 2023 - Etapa evaluarea dosarelor (.pdf)


Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediţia 2023, organizat de Secretariatul General al Guvernului, în calitate de instituție organizatoare, este dedicat elevilor / studenților și absolvenților formelor de învățământ din România și din străinătate.

Studenții, elevii si absolvenții sunt invitați să aplice pentru cele 150 de locuri disponibile în Guvern, ministere, instituții și autorități publice. Programul, ajuns la a X-a ediție, se va derula în această vară în perioada 03 iulie – 31 august și are ca scop facilitarea cunoașterii de către interni a specificului activității Guvernului României, prin intermediul unor experiențe de lucru, menite a le dezvolta abilitățile practice și competențele profesionale. Pe perioada Programului de internship, internii vor beneficia de o indemnizație lunară de internship, iar la finalul perioadei de internship vor primi un certificat de internship din partea Secretariatului General al Guvernului.

Calendarul de organizare şi desfăşurare a ediţiei 2023 a Programului Oficial de Internship al Guvernului României este structurat astfel:

 • 13 aprilie – 07 mai: depunerea candidaturilor;
 • 08 - 11 mai: evaluarea dosarelor;
 • 12 mai: publicarea rezultatelor;
 • 15 mai – 25 mai: evaluarea aplicațiilor;
 • 26 mai: publicarea rezultatelor;
 • 05 – 23 iunie: interviuri Skype;
 • 26 iunie: anunțarea rezultatelor finale;
 • 30 iunie: deschiderea Programului Oficial de Internship al Guvernului României;
 • 03 iulie - 31 august: derularea programului de internship;
 • 31 august: închiderea Programului Oficial de Internship al Guvernului României.


Întrebări frecvente

Programul Oficial de Internship al Guvernului României organizat de către Secretariatul General al Guvernului, în calitate de instituție organizatoare, este dedicat studenților, elevilor și absolvenților formelor de învățământ din România și din străinătate.

Programul Oficial de Internship al Guvernului României a debutat în anul 2013, cu 25 de tineri care au parcurs acest program la nivelul structurilor din Palatul Victoria. În 2014, Programul a fost extins la nivelul ministerelor și departamentelor conduse de miniștri și miniștri– delegați, participând peste 150 de tineri, iar în anul 2015 au fost angrenate și instituțiile publice aflate în subordinea ministerelor, numărul participanților ridicându-se la 300. În anul 2018, au fost implicați 200 de interni, ajungându-se la un număr de 975 de tineri care au finalizat Programul. Pentru a șaptea ediție a Programului Oficial de Internship al Guvernului României, sunt disponibile 200 de locuri, în 55 de instituții, precum ministere și instituții ale administrației publice centrale. În anul 2020 Programul a fost întrerupt din cauza Pandemiei. În anul 2021, s-a ținut ediția a VIII a și au fost 100 de locuri, iar programul s-a desfășurat în 4 etape.

Mai multe informații privind edițiile anterioare regăsiți la: https://oldinternship.gov.ro

Programul Oficial de Internship al Guvernului României are drept misiune susținerea și implicarea studenților, elevilor și absolvenților, performanți în administrația publică. De asemenea, un rol esențial al Programului este și pregătirea personalului din instituțiile publice pentru integrarea aportului de inițiative și capacitatea de inovare a tinerilor în fluxul de lucru, precum și asigurarea transferului de experiență între generații. O parte dintre absolvenții Programului au ales cariere în sectorul public, în timp ce, pentru alții, experiența a fost utilă în orientarea spre alte domenii, motiv pentru care considerăm că scopul Programului a fost atins încă de la prima ediție.

Obiectivele urmărite în cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului României sunt:

 • oferirea unei experiențe directe și unice participanților la Program prin implicarea acestora în cadrul activităților desfășurate la nivelul administrației publice centrale;
 • facilitarea înțelegerii procesului de guvernare ce către participanții la Program, precum și dobândirea de experiență și cunoștințe practice;
 • cultivarea spiritului civic al participanților la Program cu potențial pentru motivarea lor în a profesa în România;
 • completarea pregătirii academice a studenților și absolvenților, generând oportunitatea formării viitorilor lideri;
 • facilitarea tranziției de la sistemul de educație către piața muncii;
 • deschiderea administrației publice către studenți și absolvenți cu potențial și idei inovatoare.

Ediția 2023 a Programului Oficial de Internship al Guvernului României se va derula timp de 45 de zile lucrătoare neîntrerupte, în perioada 03 iulie – 31 august, astfel încât să nu fie afectat programul de studiu academic al studenților din România și din străinătate.

Programul se desfășoară în București, la sediile organizațiilor - gazdă participante iar în funcție de specificul acestora, pot fi organizate și în alte locații din București. Dincolo de activitatea zilnică în administrația publică centrală, internii pot avea ocazia de a participa la discuții și mese rotunde în prezența unor înalți oficiali ai statului român, precum eventuale training-uri și workshop-uri tematice, organizate de instituțiile gazda.

Sunt eligibile pentru a participa la Programul Oficial de Internship al Guvernului României, persoanele care:

 1. au împlinit vârsta de 16 ani dar nu mai mult de 27;
 2. au cetățenia română;
 3. au capacitate deplină de exercițiu;
 4. cunosc limba română, scris și vorbit;
 5. cunosc cel puțin o limbă străină de circulație internațională;
 6. au cunoștințe în domeniul IT;
 7. nu sunt activi pe piața muncii;
 8. nu sunt absolvenți ai Programul Oficial de Internship al Guvernului României;
 9. îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în fișa de internship a postului pentru care aplică;
 10. îndeplinesc condițiile generale prevăzute de Legea 176/ 2018 privind internshipul, cu modificările și completările ulterioare.

Neîndeplinirea acestora duce la eliminarea automată din cadrul procesului de selecție a dosarelor.

Dincolo de activitatea zilnică și de sarcinile primite de fiecare intern de la îndrumătorul stagiului de internship, aceștia vor fi angrenați în acțiuni comune inițiate de echipa de organizare a Programului Oficial de Internship al Guvernului României, menite să faciliteze interacțiunea stagiarilor cu factori de decizie și personalități marcante din administrația publică românească, dar și cu alți tineri cu interese comune. Astfel, oportunitățile de creare a rețelelor profesionale sunt maximizate. În cadrul Programului, internii au oportunitatea de a participa la diverse vizite de informare- documentare la sediile instituțiilor administrației publice centrale, mediului asociativ care participă în mod activ la actul de guvernare și reprezentanțe ale ambasadelor, pentru a învăța mai mult despre procesele democratice și politicile publice adoptate în România.

Înscrierea în cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului României se face prin completarea formularului electronic care este disponibil aici.

Da, aplicantul poate opta pentru maximum trei dintre locurile puse la dispoziție de organizațiile - gazdă, în ordinea preferințelor sale, atâta timp cât îndeplinește cerințele specifice postului.

Fiecare candidat va primi un cod de înscriere in baza căruia va putea urmări procesul de admitere. După transmiterea cu succes a formularului electronic, candidatul trebuie doar să aștepte să fie informat dacă a fost sau nu admis în etapele următoare ale procesului de selecție. Odată cu finalizarea perioadei de înscriere, urmează o serie de etape de evaluare a dosarelor și a aplicațiilor, fiind apoi urmate de etapa interviului online prin intermediul Skype. După fiecare etapă, fiecare candidat primește calificativul „admis“ sau „respins“, ce va fi publicat pe site-ul www.internship.gov.ro. Se vor evalua la următoarea etapă a procesului de selecție numai candidații declarați admiși la proba precedentă. Pentru mai multe detalii despre calendarul etapelor de selecție, termenele de publicare a rezultatelor, precum și alte informații relevante, consultați Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Programului Oficial de Internship al Guvernului României, pe care îl găsiți aici.

Selecția candidaților se va realiza de către Comisia de selecție constituită din angajați ai Secretariatului General al Guvernului și ai organizațiilor- gazdă participante la Programul Oficial de Internship al Guvernului României.

Da, toate persoanele care au depus cu succes formularul electronic de înscriere la Programul Oficial de Internship al Guvernului României vor primi un răspuns, indiferent dacă aplicantul este admis sau respins. Rezultatele se vor publica pe site-ul www.internship.gov.ro.

Da, atât timp cât este întrunit criteriul de cetățenie. De altfel, o bună parte dintre internii primelor 9 ediții ale acestui Program studiau sau studiaseră la o universitate din străinătate. Mai mult, în ediția din 2015 au fost reprezentate 152 de universități din toată lumea, iar în ultimele ediții o bună parte din participanți au fost studenți sau absolvenți ai universităților din Europa, America de Nord și Asia.

Da, programul este destinat și absolvenților. Poate participa orice persoană atât timp cât întrunește toate criteriile de eligibilitate.

Da, internul care este declarat admis în cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului României are dreptul la o indemnizație pentru internship plătită din bugetul Secretariatului General al Guvernului, în calitate de instituție organizatoare, în valoare de 3000 lei brut / lună. Cuantumul indemnizației de internship precum și durata timpului de muncă pentru intern, care este de 40 de ore pe săptămână / 8 ore pe zi, iar pentru elevii cu vârsta 16-18 ani va fi de 30 de ore pe săptămână / 6 ore pe zi, se stipulează în contractual de internship. Perioada în care internul a desfășurat activitatea în baza contractului de internship se consideră vechime în muncă, și după caz, vechime în specialitate, în funcție de tipul activității.

Nu, cazarea internilor nu este asigurată de Secretariatul General al Guvernului, însă, la solicitarea acestora, echipa de organizare a Programului Oficial de Internship al Guvernului României poate intermedia cazarea la căminele de studenți ai unei universități din București. Costurile de cazare, precum și lista locurilor disponibile vor fi comunicate solicitanților.

Programul de internship se desfășoară în temeiul contractului de internship și a fișei de internship cu respectarea activităților specifice stabilite în cadrul acestora și a regulamentelor interne aplicabile. Internii vor avea un program de lucru similar angajaților organizației - gazdă în care vor fi repartizați, cu obligația de a se implica în activitățile comune ale Programului Oficial de Internship al Guvernului României, dar și în activitățile specifice organizației- gazdă. Programul zilnic al internului va fi de 8 ore / zi, iar pentru elevii cu vârsta 16-18 ani va fi de 30 de ore pe săptămâna / 6 ore pe zi, respectarea acestuia fiind o condiție pentru a putea beneficia de indemnizația pentru internship. Evaluarea activității internului se realizează pe baza unui referat de evaluare, întocmit de îndrumător, care va cuprinde descrierea activităților desfășurate de intern și modul de îndeplinire a acestora și care va fi transmis internului în termen de 7 zile lucrătoare de la data finalizării Programului Oficial de Internship al Guvernului României.

Participarea la Program se realizează în baza unui contract de internship încheiat între intern și Secretariatul General al Guvernului, în calitate de instituție organizatoare a Programului Oficial de Internship al Guvernului României. Perioada în care internul a desfășurat activitatea în baza contractului de internship se consideră vechime în muncă, și după caz, vechime în specialitatea studiilor, în funcție de tipul activității. Internii care îndeplinesc cu succes activitățile din cursul celor două luni în care se desfășoară Programul, vor primi un certificat de internship și un referat de evaluare.

Referatul de evaluare atestă participarea lor la programul de internship, descrie activitățile desfășurate, precum și abilitățile/ competențele pe care le-au dobândit în urma desfășurării programului de internship.

Alegerea opțiunilor, pentru care se depune formularul electronic, în funcție de domeniul de studii este obligatorie. În acest sens, în prima etapă de selecție (evaluarea dosarelor) se verifică corelarea dintre dosarul candidatului și cerințele organizației-gazdă. Este obligatoriu pentru candidat să încarce în formularul electronic, la secțiunea ”documente” diploma / adeverința de studii sau adeverința prin care candidatul atestă faptul că urmează o formă de învățământ.

Nu se percepe taxă de înscriere.

Începând din acest an perioada în care internul a desfășurat activitatea în baza contractului de internship se consideră vechime în muncă, și după caz, vechime în specialitatea studiilor, în funcție de tipul activității. De asemenea, cuantumul indemnizației lunare pentru internship a ediției de anul acesta a crescut, fiind egal cu valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 3000 lei brut.

Dacă ai alte întrebări al căror răspuns nu se regăsește în cele enunțate anterior sau în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Programului Oficial de Internship al Guvernului României, pe care îl găsești aici, așteptăm e-mailul tău pe adresa internship@gov.ro.Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediţia 2023