Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii
logo

Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediţia 2019


 ANUNȚ! Vă informăm că publicarea rezultatelor, în urma evaluării aplicațiilor, va fi pe data de 7 iunie 2019.


Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediţia 2019, organizat de Secretariatul General al Guvernului, în calitate de instituție organizatoare, este dedicat studenților și absolvenților formelor de învățământ din România și din străinătate.

Studenții și absolvenții sunt invitați să aplice pentru cele 200 de locuri disponibile în Guvern, ministere, instituții și autorități publice. Programul, ajuns la a VII-a ediție, se va derula în această vară în perioada 15 iulie – 13 septembrie și va oferi participanților posibilitatea să se acomodeze cu modul de lucru al administraţiei publice centrale. Dincolo de activitatea zilnică, internii vor participa la discuții și întâlniri de lucru cu miniștri, secretari de stat, specialiști în diferite domenii de competență, precum și la training-uri și workshop-uri tematice.
Pe perioada programului de internship, internii vor beneficia de o indemnizație lunară de internship în valoare de 2.080 de lei brut, iar la finalul perioadei de internship vor primi un certificat de internship din partea Secretariatului General al Guvernului.

Calendarul de organizare şi desfăşurare a ediţiei 2019 a Programului Oficial de Internship al Guvernului României este structurat astfel:

 • 10 aprilie - 26 mai: depunerea candidaturilor;
 • 27 - 28 mai: evaluarea dosarelor;
 • 29 mai: publicarea rezultatelor;
 • 29 mai - 5 iunie: evaluarea aplicațiilor;
 • 7 iunie: publicarea rezultatelor;
 • 12 iunie - 26 iunie: interviuri Skype;
 • 28 iunie: anunțarea rezultatelor finale;
 • 15 iulie: deschiderea Programului Oficial de Internship al Guvernului României;
 • 13 septembrie: închiderea Programului Oficial de Internship al Guvernului României.

Instituții și autorități publice


Întrebări frecvente

Programul Oficial de Internship al Guvernului României organizat de către Secretariatul General al Guvernului, în calitate de instituție organizatoare, este dedicat studenților și absolvenților formelor de învățământ din România și din străinătate.

Programul Oficial de Internship al Guvernului României a debutat în anul 2013, cu 25 de tineri care au parcurs acest program la nivelul structurilor din Palatul Victoria. În 2014, Programul a fost extins la nivelul ministerelor și departamentelor conduse de miniștri și miniștri– delegați, participând peste 150 de tineri, iar în anul 2015 au fost angrenate și instituțiile publice aflate în subordinea ministerelor, numărul participanților ridicându-se la 300. În anul 2018, au fost implicați 200 de interni, ajungându-se la un număr de 975 de tineri care au finalizat Programul. Pentru a șaptea ediție a Programului Oficial de Internship al Guvernului României, sunt disponibile 200 de locuri, în 55 de instituții, precum ministere și instituții ale administrației publice centrale.

Programul Oficial de Internship al Guvernului României are drept misiune susținerea și implicarea studenților și absolvenților performanți în administrația publică. De asemenea, un rol esențial al Programului este și pregătirea personalului din instituțiile publice pentru integrarea aportului de inițiative și capacitatea de inovare a tinerilor în fluxul de lucru, precum și asigurarea transferului de experienţă între generații. O parte dintre absolvenții Programului au ales cariere în sectorul public, în timp ce, pentru alții, experiența a fost utilă în orientarea spre alte domenii, motiv pentru care considerăm că scopul Programului a fost atins încă de la prima ediție.

Obiectivele urmărite în cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului României  sunt:

 • oferirea unei experiențe directe și unice participanților la Program prin implicarea acestora în cadrul activităților desfășurate la nivelul administrației publice centrale;
 • facilitarea înțelegerii procesului de guvernare ce către participanții la Program, precum și dobândirea de experiență și cunoștințe practice;
 • cultivarea spiritului civic al participanților la Program cu potențial pentru motivarea lor în a profesa în România;
 • completarea pregătirii academice a studenților și absolvenților, generând oportunitatea formării viitorilor lideri;
 • facilitarea tranziției de la sistemul de educație către piața muncii;
 • deschiderea administraţiei publice către studenți și absolvenți cu potenţial şi idei inovatoare.

Ediţia 2019 a Programului Oficial de Internship al Guvernului României se va derula timp de 45 de zile lucrătoare neîntrerupte, în perioada 15 iulie – 13 septembrie, astfel încât să nu fie afectat programul de studiu academic al studenților din România și din străinătate.

Programul se desfășoară în București, la sediile organizațiilor - gazdă participante, însă o parte dintre evenimentele cuprinse în calendarul de desfășurare, în funcție de specificul acestora, pot fi organizate și în alte locații din București. Dincolo de activitatea zilnică în administrația publică centrală, internii au ocazia de a participa la discuții și mese rotunde în prezența unor înalți oficiali ai statului român, precum și la training-uri și workshop-uri tematice.

Sunt eligibile pentru a participa la Programul Oficial de Internship al Guvernului României, persoanele care:

 1. au împlinit vârsta de 16 ani;
 2. au cetățenia română;
 3. au capacitate deplină de exercițiu;
 4. cunosc limba română, scris și vorbit;
 5. cunosc cel puțin o limbă străină de circulație internațională;
 6. au cunoștințe în domeniul IT;
 7. nu sunt activi pe piața muncii;
 8. nu sunt absolvenți ai Programul Oficial de Internship al Guvernului României;
 9. îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în fișa de internship a postului pentru care aplică;
 10. îndeplinesc condițiile generale prevăzute de Legea 176/ 2018 privind internshipul, cu modificările și completările ulterioare.

Neîndeplinirea acestora duce la eliminarea automată din cadrul procesului de selecție a dosarelor.

Dincolo de activitatea zilnică și de sarcinile primite de fiecare intern de la îndrumătorul stagiului de intership, aceștia vor fi angrenați în acțiuni comune inițiate de echipa de organizare a Programului Oficial de Internship al Guvernului României, menite să faciliteze interacţiunea stagiarilor cu factori de decizie şi personalităţi marcante din administraţia publică românească, dar şi cu alţi tineri cu interese comune. Astfel, oportunităţile de creare a reţelelor profesionale sunt maximizate. În cadrul Programului, internii au oportunitatea de a participa la diverse vizite de informare- documentare la sediile instituțiilor administraţiei publice centrale, mediului asociativ care participă în mod activ la actul de guvernare și reprezentanțe ale ambasadelor, pentru a învăţa mai mult despre procesele democratice şi politicile publice adoptate în România.

Înscrierea în cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului României se face prin completarea formularului electronic care este disponibil aici.

Da, aplicantul poate opta pentru maximum trei dintre locurile puse la dispoziție de organizațiile - gazdă, în ordinea preferințelor sale, atâta timp cât îndeplinește cerințele specifice postului.

 

După transmiterea cu succes a formularului electronic, candidatul trebuie doar să aștepte să fie informat dacă a fost sau nu admis în etapele următoare ale procesului de selecție. Odată cu finalizarea perioadei de înscriere, urmează o serie de etape de evaluare a dosarelor și a aplicațiilor, fiind apoi urmate de etapa interviului online prin intermediul Skype. După fiecare etapă, fiecare candidat primește calificativul „admis“ sau „respins“, ce va fi publicat pe site-ul www.internship.gov.ro. Se vor evalua la următoarea etapă a procesului de selecție numai candidații declarați admiși la proba precedentă. Pentru mai multe detalii despre calendarul etapelor de selecție, termenele de publicare a rezultatelor, precum și alte informații relevante, consultați Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Programului Oficial de Intership al Guvernului României, pe care îl găsiți aici.

Selecția candidaţilor se va realiza de către Comisia de selecție constituită din angajați ai Secretariatului General al Guvernului și ai organizațiilor- gazdă participante la Programul Oficial de Internship al Guvernului României.

Da, toate persoanele care au depus cu success formularul electronic de înscriere la Programul Oficial de Intership al Guvernului Romaniei vor primi un răspuns, indiferent dacă aplicantul este admis sau respins. Rezultatele se vor publica pe site-ul www.internship.gov.ro.

Da, atât timp cât este întrunit criteriul de cetățenie. De altfel, o bună parte dintre internii primelor șase ediții ale acestui Program studiau sau studiaseră la o universitate din străinătate. Mai mult, în ediţia din 2015 au fost reprezentate 152 de universităţi din toată lumea, iar în ultimele patru ediții o bună parte din participanţi au fost studenți sau absolvenți ai universităţilor din Europa, America de Nord şi Asia.

Da, programul este destinat și absolvenților. Poate participa orice persoană atât timp cât întrunește toate criteriile de eligibilitate.

Da, internul care este declarat admis în cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului României are dreptul la o indemnizație pentru internship plătită din bugetul Secretariatului General al Guvernului, în calitate de instituție organizatoare, în valoare de 2080 lei brut/ lună. Cuantumul indemnizației de internship precum și durata timpului de muncă pentru intern, care este de 40 de ore pe săptămână /8 ore pe zi, se stipulează în contractual de internship. Perioada în care internul a desfășurat activitatea în baza contractului de internship se consideră vechime în muncă, și după caz, vechime în specialitate, în funcție de tipul activității.

Nu, cazarea intenilor nu este asigurată de Secretariatul General al Guvernului, însă, la solicitarea acestora, echipa de organizare a Programului Oficial de Internship al Guvernului României poate intermedia cazarea la căminele de studenţi ai unei universităţi din Bucureşti. Costurile de cazare, precum și lista locurilor disponibile vor fi comunicate solicitanților.

Programul de internship se desfășoară în temeiul contractului de internship și a fișei de internship cu respectarea activităților specifice stabilite în cadrul acestora și a regulamentelor interne aplicabile. Internii vor avea un program de lucru similar angajaților organizației - gazdă în care vor fi repartizați, cu obligaţia de a se implica în activităţile comune ale Programului Oficial de Internship al Guvernului României, dar şi în activităţile specifice organizației- gazdă. Programul zilnic al internului va fi de 8 ore/ zi, respectarea acestuia fiind o condiție pentru a putea beneficia de indemnizația pentru internship. Evaluarea activității internului se realizează pe baza unui referat de evaluare, întocmit de îndrumător, care va cuprinde descrierea activităților desfășurate de intern și modul de îndeplinire a acestora și care va fi transmis internului în termen de 7 zile lucrătoare de la data finalizării Programului Oficial de Internship al Guvernului României.

Programul de internship se desfășoară în temeiul contractului de internship și a fișei de internship cu respectarea activităților specifice stabilite în cadrul acestora și a regulamentelor interne aplicabile. Internii vor avea un program de lucru similar angajaților organizației- gazdă în care vor fi repartizați, cu obligaţia de a se implica în activităţile comune ale Programului Oficial de Internship al Guvernului României, dar şi în activităţile specifice organizației- gazdă. Programul zilnic al internului va fi de 8 ore/ zi, respectarea acestuia fiind o condiție pentru a putea beneficia de indemnizația pentru internship. Evaluarea activității internului se realizează pe baza unui referat de evaluare, întocmit de îndrumător, care va cuprinde descrierea activităților desfășurate de intern și modul de îndeplinire a acestora și care va fi transmis internului în termen de 7 zile lucrătoare de la data finalizării Programului Oficial de Internship al Guvernului României.

Participarea la Program se realizează în baza unui contract de internship încheiat între intern și Secretariatul General al Guvernului, în calitate de instituție organizatoare a Programului Oficial de Internship al Guvernului României. Perioada în care internul a desfășurat activitatea în baza contractului de internship se consideră vechime în muncă, și după caz, vechime în specialitatea studiilor, în funcție de tipul activității. Internii care îndeplinesc cu succes activitățile din cursul celor două luni în care se desfășoară Programul, vor primi un certificat de internship și un referat de evaluare. Referatul de evaluare atestă participarea lor la programul de internship, descrie activitățile desfășurate, precum și abilitățile/  competențele pe care le-au dobândit în urma desfășurării programului de internship.

Alegerea opțiunilor, pentru care se depune formularul electronic, în funcţie de domeniul de studii este obligatorie. În acest sens, în prima etapă de selecţie (evaluarea dosarelor) se verifică corelarea dintre dosarul candidatului și cerințele organizației-gazdă. Este obligatoriu pentru candidat să încarce în formularul electronic, la secțiunea ”documente” diploma/adeverința de studii sau adeverința prin care candidatul atestă faptul că urmează o formă de învățământ.

Programul Oficial de Internship al Guvernului României se va desfăşura, anul acesta, în perioada 15 iulie – 13 septembrie. În această perioadă, internii au dreptul la 5 zile lucrătoare libere pentru a le folosi în scopuri personale. Absența pe o perioadă mai mare de 5 zile reprezintă neîndeplinirea condiţiilor pentru absolvirea Programului şi atrage după sine excluderea persoanei absente din Program şi pierderea dreptului de a dobândi certificatul de internship. În concluzie, deşi candidatului nu îi este restricţionat dreptul la înscriere, absența de la activitățile din cadrul organizației– gazdă, pe o perioada mai mare de 5 zile, va avea drept consecință imposibilitatea eliberării documentelor doveditoare în ceea ce privește efectuarea programului de internship.

 

Nu se percepe taxă de înscriere.

Începând din acest an perioada în care internul a desfășurat activitatea în baza contractului de internship se consideră vechime în muncă, și după caz, vechime în specialitatea studiilor, în funcție de tipul activității. De asemenea, cuantumul indemnizației lunare pentru internship a ediției de anul acesta a crescut, fiind egal cu valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 2080 lei brut.

Dacă ai alte întrebări al căror răspuns nu se regăsește în cele enunțate anterior sau în Regulamentul privind organizarea si desfășurarea Programului Oficial de Intership al Guvernului României, pe care îl găsești aici, aşteptăm e-mailul tău pe adresa internship@gov.ro.Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediţia 2019