Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Direcția Generală Urgențe Medicale - Serviciul Formare in Medicina de Urgenta, Prim Ajutor Calificat si Medicina la Dezastre


Domeniul de studii

Medicină Farmacie Științe biologice și biomedicale

Numărul de locuri ale postului disponibil

2

Activitățile stagiarilor

  1. Descrierea activitatii:

-           Elaboreaza, propune si/sau avizeaza masuri/documente referitoare la integralitatea si complementaritatea pachetului instructiv-formativ in domeniul medicina de urgenta, prim ajutor calificat si medicina la dezastre, prin cooperare cu MS, MEd, alte autoritati, institutii, structuri cu atributii 1n domeniu;

-           Asigura monitorizarea, coordonarea si controlul implementarii strategiilor, politicilor si reglementarilor specifice formarii profesionale a personalului din domeniul medicina de urgenta, prim ajutor calificat si medicina la dezastre, pe categorii de personal, inclusiv prin cooperare cu celelalte institutii cu atributii in domeniu;

-           Organizeaza si actualizeaza bazele de date privind formarea profesionala a personalului din domeniul medicina de urgenta, prim ajutor calificat si medicina la dezastre, pe categorii de personal;

-           Monitorizeaza procesul de management al carierei personalului din domeniul medicina de urgenta, prim ajutor calificat si medicina la dezastre;

-           Gestioneaza activitatile specifice de formare profesionala continua a personalului directiei generale, potrivit reglementarilor in domeniu.

  1. Atribufiile stagiarilor:

-           Sprijinirea activitatii de gestionare si de elaborare a documentelor specifice activitatii de formare profesionala continua a personalului directiei generale;

Sprijinirea activitatii de realizare a documentelor din domeniul formarii profesionale a personalului din domeniul medicina de urgenta, prim ajutor calificat si medicina la dezastre, pe categorii de personal;

Participarea, alaturi de personalul serviciului, la edintele  de  lucru  cu  prezenta factorilor de decizie din cadrul Directiei Generate Urgente Medicale;

Acordarea sprijinului in vederea organizarii si actualizarii bazelor de date privind formarea profesionala a personalului din domeniul medicina de urgenta, prim ajutor calificat si medicina la dezastre, pe categorii de personal;

Sprijinirea activitatii de monitorizare a implementarii strategiilor si reglementarilor specifice formarii profesionale a personalului din domeniul medicina de urgenta, prim ajutor calificat si medicina la dezastre, pe categorii de personal.

Condițiile specifice pentru selecție

cunoștințe de operare pe calculator de bază

Descriere

  1. Descrierea activitatii:

-           Elaboreaza, propune si/sau avizeaza masuri/documente referitoare la integralitatea si complementaritatea pachetului instructiv-formativ in domeniul medicina de urgenta, prim ajutor calificat si medicina la dezastre, prin cooperare cu MS, MEd, alte autoritati, institutii, structuri cu atributii 1n domeniu;

-           Asigura monitorizarea, coordonarea si controlul implementarii strategiilor, politicilor si reglementarilor specifice formarii profesionale a personalului din domeniul medicina de urgenta, prim ajutor calificat si medicina la dezastre, pe categorii de personal, inclusiv prin cooperare cu celelalte institutii cu atributii in domeniu;

-           Organizeaza si actualizeaza bazele de date privind formarea profesionala a personalului din domeniul medicina de urgenta, prim ajutor calificat si medicina la dezastre, pe categorii de personal;

-           Monitorizeaza procesul de management al carierei personalului din domeniul medicina de urgenta, prim ajutor calificat si medicina la dezastre;

-           Gestioneaza activitatile specifice de formare profesionala continua a personalului directiei generale, potrivit reglementarilor in domeniu.

  1. Atribufiile stagiarilor:

-           Sprijinirea activitatii de gestionare si de elaborare a documentelor specifice activitatii de formare profesionala continua a personalului directiei generale;

Sprijinirea activitatii de realizare a documentelor din domeniul formarii profesionale a personalului din domeniul medicina de urgenta, prim ajutor calificat si medicina la dezastre, pe categorii de personal;

Participarea, alaturi de personalul serviciului, la edintele  de  lucru  cu  prezenta factorilor de decizie din cadrul Directiei Generate Urgente Medicale;

Acordarea sprijinului in vederea organizarii si actualizarii bazelor de date privind formarea profesionala a personalului din domeniul medicina de urgenta, prim ajutor calificat si medicina la dezastre, pe categorii de personal;

Sprijinirea activitatii de monitorizare a implementarii strategiilor si reglementarilor specifice formarii profesionale a personalului din domeniul medicina de urgenta, prim ajutor calificat si medicina la dezastre, pe categorii de personal.

Ministerul Afacerilor Interne