Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Direcţia Analiza Pieţei Muncii, Programe de Ocupare şi de Formare profesională a Forţei de Muncă- Compartiment Formare profesională


Domeniul de studii

Asistență socială

Numărul de locuri ale postului disponibil

1

Activitățile stagiarilor

 • Monitorizează activitatea de formare profesională a persoanelor în cautarea unui loc de muncă, în raport cu indicatorii de performanţă stabiliţi la nivel naţional/teritorial, după caz;
 • Colaborează în parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat implicate în activitatea de formare profesională;
 • Formulează puncte de vedere cu privire la implicaţiile pe care actele normative ce urmează a fi promovate, le au  pe piaţa muncii;
 • Colaborează cu ministerele şi instituţiile de specialitate în vederea culegerii de date primare și prelucrării acestora pentru evaluarea impactului măsurilor de stimulare a formării profesionale  cuprinse în documentele programatice ale UE (PND, Strategia pe termen scurt şi mediu pentru formarea profesională continuă, 2005-2010);
 • Monitorizează şi întocmeşte rapoarte privind măsurile de formare profesională a forţei de muncă prevăzute în documentele programatice ale UE (PND, Strategia pe termen scurt și mediu pentru formare profesională continuă, 2005-2010), după caz;
 • Culege şi prelucrează date primare în vederea elaborării materialelor necesare întocmirii strategiilor, politicilor şi programelor naţionale privind formarea profesională a forţei de muncă (cu finanţare externă sau internă), formarea profesională a şomerilor, combaterea marginalizării şi promovării egalităţii de şanse  pe piaţa muncii;
 • Analizează şi întocmeşte răspunsuri, pe domeniul de activitate al formării profesionale a forţei de muncă, la interpelările formulate de Parlamentul României sau de instituţiile superioare ale statului, precum şi la scrisorile adresate de persoane fizice şi juridice;
 • Participă la elaborarea de rapoarte şi analize solicitate de conducerea Agenţiei;
 • Participă, după caz, la elaborarea diverselor documente privind formarea profesională a adulţilor (Registrul Naţional al Calificărilor,etc);
 • Participă la elaborarea de metodologii, norme, regulamente privind desfăşurarea activităţii de formare profesională şi după caz, poate colabora cu personalul specializat din cadrul agenţiilor de ocupare a forţei de muncă;
 • Participă la monitorizarea şi centralizarea activităţii de întocmire a Planului de formare profesională pentru centrele regionale, ca parte a planului naţional de formare profesională.

Condițiile specifice pentru selecție

 • Limbi străine necesare şi nivelul (de la A1 la C2): Engleză nivel B2;

 • Competenţe digitale necesare şi nivelul (începător/intermediar/avansat):
  Pachetul MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)- nivel intermediar.

Descriere

 • Implementarea proiectului de înfiinţare a centrelor regionale de formare profesională şi reabilitare a centrelor proprii, monitorizarea activităţii de formare profesională a centrelor de formare.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă