Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Despre

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

Activitatea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale se bazează pe principiul solidarității sociale; al respectării demnității umane, al coeziunii sociale, al respectării dreptului fiecărei persoane la muncă decentă, al contribuției și al solidarității în promovarea progresului social, al respectării legislației Uniunii Europene, al transparenței activității față de cetățeni și față de celelalte instituții ale statului, ale Uniunii Europene și față de societatea civilă, al eficienței managementului fondurilor publice, al consultării partenerilor sociali, al promovării unei societăți echilibrate, al întăririi dialogului social la toate nivelurile, în scopul creșterii aportului acestuia la dezvoltarea economică și socială.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale îndeplinește atribuții specifice în domeniul legislației muncii, în domeniul ocupării forței de muncă și formării profesionale, în domeniul salarizării, în domeniul securității și sănătății în muncă, în domeniul dialogului social, în domeniul pensiilor și altor drepturi prevăzute de legi cu caracter special, în domeniul asistenței sociale și incluziunii sociale, în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități, în domeniul protecției persoanelor vârstnice, în domeniul fondurilor europene.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu Număr Locuri

Direcția Politici Servicii Sociale - Serviciul incluziune socială, inovare socială și programe cu organisme internaționale

Asistență socială
Relații internaționale și studii europene
1 Mai multe informații

Direcția Politici Servicii Sociale - Serviciul acreditare, monitorizare, metodologii și programe pentru servicii sociale

Asistență socială
1 Mai multe informații

Direcția Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională/ Serviciul Politici de ocupare şi Economie Socială

Drept
Relații internaționale și studii europene
Sociologie
Științe administrative
1 Mai multe informații

Unitatea pentru Tehnologia Informatiei

Informatică
Ingineria sistemelor
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
Calculatoare și tehnologia informației
Cibernetică, statistică şi informatică economică
1 Mai multe informații

Înscrieți-vă la Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediţia 2022

Alte Instituții publice