Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Despre

Este organ de specialitate al administrației publice centrale și reprezintă autoritatea centrală în domeniul asistenței de sănătate publică. Ministerul Sănătății îndeplinește următoarele atribuții principale: elaborează politici, strategii și programe de acțiune în domeniul sănătății populației, în acord cu Programul de guvernare, coordonează și controlează implementarea politicilor, strategiilor și programelor din domeniul sănătății populației, la nivel național, regional și local; evaluează și monitorizează starea de sănătate a populației, ia măsuri pentru îmbunătățirea acesteia și informează Guvernul referitor la indicatorii de sănătate, tendințele de evoluție și despre măsurile necesare pentru îmbunătățirea acestora; reglementează modul de organizare și funcționare a sistemului de sănătate; monitorizează, controlează și evaluează activitatea instituțiilor sanitare și ia măsuri pentru îmbunătățirea calității asistenței medicale acordate populației; asigură, în colaborare cu instituțiile administrației publice centrale și locale, resursele umane, materiale și financiare necesare funcționării instituțiilor din sistemul public de sănătate; colaborează cu reprezentanții autorităților administrației publice centrale și locale, cu cei ai societății civile și cu mass-media în scopul educației pentru sănătate a populației și adoptării unui stil de viață sănătos; participă la limitarea efectelor apărute în urma dezastrelor, calamităților și epidemiilor în domeniul său de competență; reprezintă Guvernul României în relațiile cu Organizația Mondială a Sănătății și cu alte organisme internaționale, în domenii de interes; elaborează, implementează și coordonează programe naționale de sănătate, în scopul realizării obiectivelor politicii de sănătate publică; gestionează, prin structuri specializate, programele internaționale de asistență financiară pentru susținerea reformei în sănătate și pentru creșterea calității asistenței medicale acordate populației; colaborează cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și implementează proiecte și programe.

 

 

Ministerul Sănătății

  • Număr locuri disponibile:4 locuri
  • Pagina oficială: http://www.ms.ro
  • Localizare:

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu Număr Locuri

Direcția Generală Asistență Medicală, Medicină de Urgență și Programe de Sănătate Publică

Economie
Management
Științe juridice
Științe biologice și biomedicale
2 Mai multe informații

Direcția Politica Medicamentului, a Dispozitivelor și Tehnologiilor Medicale

Științe administrative
Farmacie
Științe biologice și biomedicale
2 Mai multe informații

Înscrieți-vă la Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediţia 2022

Alte Instituții publice