Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Despre

La nivel legislativ și instituțional, Ministerul Culturii asigură reglementarea și cadrul normativ specific domeniului, ca și reprezentarea internațională a Statului român în materie de artă, cultură și patrimoniu. La nivel de management, Ministerul se ocupă de administrarea și gestionarea bunurilor, bugetelor și fondurilor alocate (prin subvenții sau finanțări nerambursabile) și de îndrumarea, sprijinul și controlul instituțiilor aflate în subordine.

Ministerul Culturii este autoritatea care asigură protejarea patrimoniului cultural, inclusiv patrimoniul imaterial, prin crearea cadrului legislativ specific și prin programe de evaluare, restaurare, conservare și punere în valoare. În ceea ce privește creația contemporană, Ministerul are misiunea de a susține și stimula dezvoltarea acestui domeniu, prin asigurarea unei infrastructuri și a unui cadru juridic, economic și financiar-fiscal care să răspundă în același timp nevoilor creatorilor și producătorilor (publici sau privați), și publicului. Ministerul este responsabil și de sprijinirea și promovarea culturii minorităților naționale și a multiculturalismului, ca și de crearea unui cadru specific pentru educația culturală și pentru asigurarea accesului și participării la cultură a publicului din categorii și zone defavorizate.

Ministerul Culturii are rolul central în reformarea și descentralizarea sistemului instituțional și a sistemelor publice și private de finanțare a domeniului, cu accent pe transparență, acces egal și nediscriminatoriu la fondurile publice, eficacitate și evaluare specializată.

În subordinea Ministerului Culturii funcționează o serie de instituții publice de cultură, finanțate integral sau parțial din bugetul de stat. Lista completă a acestora poate fi consultată în documentul alăturat. Începând cu luna februarie 2016, pe lângă Ministerul Culturii funcționează și Platforma Cultura Vie (link activ), un grup de lucru cu rol consultativ în procesul de elaborare a strategiilor și politicilor culturale la nivel național.

Ministerul Culturii

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu Număr Locuri

Direcția Patrimoniu Cultural

Arte vizuale
Istorie
Sociologie
Studii culturale
Științe administrative
Științe ale comunicării
Științe politice
Urbanism
Arhitectură
Inginerie civilă
Studiul patrimoniului (Heritage Studies)
2 Mai multe informații

Direcția Relații Internaționale și Afaceri Europene - Serviciul Afaceri Europene

Relații internaționale și studii europene
1 Mai multe informații

Serviciul Relații Internaționale

Relații internaționale și studii europene
1 Mai multe informații

Biroul Comunicare și Dialog Social

Științe ale comunicării
1 Mai multe informații

Direcţia Economică

Științe economice
Științe administrative
Științe juridice
Științe umaniste și sociale
1 Mai multe informații

Compartimentul Managementul Instituțiilor de Cultură

Arte vizuale
Științe economice
Istorie
Științe administrative
Științe juridice
1 Mai multe informații

Unitatea de Management a Proiectului

Științe economice
Finanțe
Management
1 Mai multe informații

Compartimentul Audit Public Intern

Științe economice
Economie și afaceri internaționale
Științe juridice
1 Mai multe informații

Direcția Cultură Scrisă și Creație Contemporană

Arte vizuale
Istorie
Sociologie
Științe administrative
Limbă și literatură
1 Mai multe informații

Biroul Minorităților Naționale

Psihologie
Sociologie
Studii culturale
Științe umaniste și sociale
1 Mai multe informații

Înscrieți-vă la Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediţia 2023

Alte Instituții publice